مدیریت پایدار

در این صفحه تعداد 122 مقاله تخصصی درباره مدیریت پایدار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت پایدار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; Asymmetric dispersal; Spatial population model; Chaotic dynamics; Logistic map; Gaussian kernel dispersal; Sustainable management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; RMC; ready-mixed concrete; RCW; returned concrete waste; CSW; concrete slurry waste; RCA; recycled concrete aggregates; Ready-mixed concrete; Processing wastes; Returned concrete; Wastewater; Concrete slurry waste; Sustainable management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; Animal density; Biomass removal; Cattle foraging; Mediterranean oak woodland; Quercus calliprinos; Sustainable management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; Sustainable management; Cleaner production; Implementation benefits; Implementation difficulties; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; Olive tree; Carbon uptake; Conservation agriculture; Eddy covariance; Sustainable management; Mediterranean climate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; Sustainable consumption and production; Resource efficiency; Sustainable development sustainability pyramid; Sustainable management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; Fiber crops; Wastewater reuse; Water resources; Desertification; Biodiversity loss; Soil conservation; Sustainable management; Sustainable irrigation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; Marine wildlife tourism; Wildlife management; Sustainable management; Animal behaviour modification; Wildlife provisioning; Recreation management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت پایدار; CI; composite indicators; EMTA; European Metropolitan Transport Authorities; MMO; Metropolitan Mobility Observatory (Spain); PT; public transport; PTA; Public Transport Authorities; Urban transport; Sustainable management; Composite indicators;