اسید تارتاریک

در این صفحه تعداد 126 مقاله تخصصی درباره اسید تارتاریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید تارتاریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید تارتاریک; AA; ascorbic acid; ACh; acetylcholine; ADR; adrenaline; ADSV; adsorptive differential pulse stripping voltammetry; AFM; atomic force microscopy; Ala; alanine; Amp; amperometry; ASDPV; anodic stripping differential pulse voltammetry; Asp; aspartate; AuNPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید تارتاریک; AA; acetic acid; A; adonitol; Butaned; 1,4-butanediol; B; betaine; CA; citric acid; DES; deep eutectic solvents; EG; ethylene glycol; GAE; gallic acid equivalent; Glu; glucose; Gly; glycerol; ChCl; choline chloride; LA; lactic acid; LEV; levunilic acid; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید تارتاریک; SGAT; Serine Glyoxalate Amino-Transferase; GGAT; Glutamate Glyoxylate Amino-Transferase; ICL; Isocitrate Lyase; GLO; Glyoxal Oxidase; MHAR; Mono Dehydro Ascorbate Reductase; APO; Ascorbate Per Oxidase; OXO; Oxalate Oxidase; FPKM; Fragments Per Kilobase of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید تارتاریک; BGO; bismuth germinate; CTR; citric acid; EDTA; ethylenediaminetetraacetic; EG; ethyleneglycol; NTA; nitrilotriacetic acid; PL; Photoluminescence; TA; Tartaric acid; BGO; Chelating agent; Polymeric precursor method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید تارتاریک; AOP; advanced oxidation process; COD; chemical oxygen demand; CA; citric acid; CA-Cu; citric acid-Cu; CA-Ni; citric acid-Ni; CA-Zn; citric acid-Zn; DTC; dithiocarbamate; DP; degrees of polymerization; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA-Cu; ethyle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید تارتاریک; Wheat gluten; Deamidation; Solubility; Emulsifying property; Protein conformation; s: WG; wheat gluten; DWG; deamidated wheat gluten; HCl; hydrochloric acid; MA; malic acid; TA; tartaric acid; CA; citric acid; HDWG1; DWG prepared using HCl at 70 °C; MDW