کاهش دما برنامه ریزی شده

در این صفحه تعداد 116 مقاله تخصصی درباره کاهش دما برنامه ریزی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاهش دما برنامه ریزی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دما برنامه ریزی شده; HT-WGS; high-temperature water-gas shift; LT-WGS; low-temperature water-gas shift; MSR; methane steaming reforming; TPSR; temperature-programmed surface reaction; TPR; temperature-programmed reduction; TPO; temperature-programmed oxidation; TPD; temperatu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دما برنامه ریزی شده; Single-walled carbon nanotube; Chirality-selective; Tip growth; Metal-support interaction; Raman spectroscopy; Temperature-programmed reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دما برنامه ریزی شده; RES; renewable energy sources; GHGs; greenhouse gases; RIGES; renewable intensive global energy scenario; DME; dimethylether; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; HMA; hexamethylenetetramine; REOs; rare earth oxides; WGSR; water-gas shift reaction; NTP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دما برنامه ریزی شده; AC; activated carbon; ACF; activated carbon fiber; ATR; autothermal reforming; BET; Brunauer-Emmett-Teller; DBT; dibenzothiophene; GDC; gadolinium doped ceria; GHSV; gas hour space velocity; SEM; scanning electron microscopy; TEM; transmission electron mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دما برنامه ریزی شده; Ni2P; Al2O3; Temperature-programmed reduction; P/Ni molar ratio; Pentahedrally coordinated Al3+; Hydrodesulfurization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دما برنامه ریزی شده; DME carbonylation; Mordenite; Copper; Zinc; Nanoparticles; Ion exchange; BAS; Brønsted acid site; DRIFTS; diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy; HF; Hartree-Fock; HK; Horvath-Kawazoe (pore-size distribution); IR; infrared (spectrosc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دما برنامه ریزی شده; BET; Brunauer-Emmett-Teller; DRM; dry reforming of methane; GC; gas chromatogram; FEG; field-emission gun; RWGS; reverse watergas shift; TEM; transmission electron microscopy; TGA; thermogravimetric analysis; TOF; turnover frequency; TPD; temperature-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دما برنامه ریزی شده; Iron-zinc manganites; Carbonate precursors; Mössbauer spectroscopy; Temperature-programmed reduction; Diffuse reflectance spectroscopy; Magnetic susceptibility measurements; X-Ray diffraction; Reduction of NO by propane and propene;