آشنایی با موضوع

هر زمان که کوشش می کنیم جسمی را از شکل خود خارج کرده و آن را به شکل و فرم دیگری در آوریم، می بینیم که آن جسم در برابر تغییر شکل مقاومت می کند. اگر نیرویی به جای حرکت دادن جسم بخواهد آن را از شکل اصلی خارج کند، می گوییم که آن جسم تحت تنش قرار دارد. تنش عبارت است از نیرویی درونی که در برابر تغییر شکل جسم مقاومت می کند. نیرو از خارج جسم بر نقطه ای وارد می شود و تنش در درون جسم در مقابل آن نیرو مقاومت می کند. تنش نیرویی است که بر واحد مساحت توزیع می شود. ممکن است تنش به صورت کششی، تراکمی، یا برشی باشد. تغییر حالت طولی جسم نتیجه نیروی کششی است؛ تراکم منتج از نیروی فشار است؛ و برش به علت نیرویی است که در امتداد سطح جسم عمل می کند. چراغی که به تیر سقف آویزان باشد بر تیر سقف تغییر طولی وارد می کند، زیرا بر آن کشش وارد می شود. زنجیری هم که چراغ را نگاه داشته است در حالت کشش است. ستونهایی که سقف را نگاه داشته اند در حالت تراکم هستند، زیرا سقف روی آنها فشار می آورد. سطوح ابر حمام (اسفنج) تحت تنشهای برشی هستند، زیرا وقتی آن را بر تن خود می مالید نیروهای اصطکاک در امتداد آن سطوح وارد می شود. توجه کنید که در مورد نیروهای کششی و تراکمی، نیرو بر سطح جسم عمود است و در مورد برش، با سطح جسم موازی است (دقت کنید که منظور از موازی بودن نیروی برش با سطح جسم، موازی بودن آن با سطح بریده شده است). تنش به دسته های زیر طبقه بندی می شود: 1- تنش فشاری: این نوع تنش عموما در اثر اعمال نیروهای فشاری در جسم به وجود می آید و در آن ذرات جسم به هم فشرده می شوند. 2- تنش کششی: تنش در اثر اعمال نیروهای کششی در جسم تولید می شود و در آن ذرات جسم از هم دور می شوند. تنش کششی و فشارشی هر دو از نوع تنش های عمودی هستند. 3- تنش برشی: حالتی از تنش است که در آن ذرات جسم نسبت به هم می لغزند. تنش برشی را به صورت برش ساده و برش محض تقسیم می نمایند. هر ماده ای تنش ماکزیمم خاصی دارد که باعث شکسته شدن آن می شود. مواد ارتجاعی مانند لاستیک و پلاستیک قبل از شکستن یا پاره شدن مقداری تغییر شکل می دهند یا کش می آیند. مقاومت شکنندگی این مواد هنگام کشش که اصطلاحاً مقاومت کششی نامیده می شود، پایین است. اندازه گیری تنش در طرح ریزی خانه ها، پلها، برجها و ماشینها به کار می رود، زیرا اگر تنش بدقت محاسبه نشود ساختمانها و پلها به سبب کشش یا تراکم فوق العاده فرو می ریزند. بنابراین، اندازه گیری تنش سبب می شود که مهندس ساختمان از ایمنی آن اطمینان حاصل کند.
در این صفحه تعداد 476 مقاله تخصصی درباره تنش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش; Additive manufacturing; Metals; Direct metal laser sintering; Powder bed fusion; Super Alloy 718; Mechanical properties; Scanning electron microscopy; Micro-computed tomography; Tension; Compression; Impact;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنش; Feeling of belonging; Identification with the team; Tension; Burnout; Prevention of psychosocial risk; Sentiment d'appartenance; Identification à l'équipe; Tension; Burnout; Prévention des risques psychosociaux;