تعادل ترمودینامیکی

در این صفحه تعداد 121 مقاله تخصصی درباره تعادل ترمودینامیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعادل ترمودینامیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ترمودینامیکی; Smoluchowski-Feynman (SF) ratchet model; Attractor; Limit cycle; Thermodynamic equilibrium; Directed Transport Phenomenon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ترمودینامیکی; High temperature X-ray diffraction; Thermodynamic equilibrium; Phase diagram; U–Pu–O; Uranium; Plutonium; Mixed oxide; Nuclear fuel; MOX; Phase separation; Miscibility gap; Lattice expansion; SFR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ترمودینامیکی; Methane steam reforming; Methane dry reforming; Carbon deposition; Thermodynamic equilibrium; Solid oxide fuel cell; Anode off-gas recirculation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ترمودینامیکی; Steam gasification of biomass; La2O3 promoted Ni/γ-Al2O3 catalyst; Thermodynamic equilibrium; Gasifier operating conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ترمودینامیکی; CFE; constrained free energy method; Component; elementary unit; Constituent; species, compound, is composed of one or several components; EQ; thermodynamic equilibrium; Super-EQ; super-equilibrium, state, where certain constituents are super-saturated; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ترمودینامیکی; Internal energy transfer theory; Thermodynamic non-equilibrium; Thermodynamic quasi-equilibrium; Thermodynamic equilibrium; Heat transfer; Chemical energy transfer;