تیوسینات

در این صفحه تعداد 390 مقاله تخصصی درباره تیوسینات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تیوسینات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوسینات; ACN; acrylonitrile; CEV; N-2-cyanoethylvaline; CN; cyanide; ED; emergency department; HCN; hydrogen cyanide; LOQ; limit of quantification; SCN; thiocyanate; Acrylonitrile; Railway incident; Lactate; Thiocyanate; N-2-cyanoethylvaline;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوسینات; AFM; atomic force microscopy; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; bLPO; lactoperoxidase (bovine); HOCl; hypochlorous acid; HOSCN; hypothiocyanous acid; mBALF; bronchoalveolar lavage fluid (murine); MPO; myeloperoxidase; NIR; near infrared; SCN; thio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوسینات; OCN−; cyanate; NCO−; isocyanate; DHLA; dihydrolipoic acid; S*; sulfane sulfur; GSH; glutathione; ROS; reactive oxygen species; GPx; glutathione peroxidase; TST; rhodanese; MST; mercaptopyruvate sulfurtransferase; CSE; cystathionase; CN−; cyanide; SC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوسینات; Asc; ascorbyl radical; GSH; glutathione; GS; glutathione thiyl radical; HRP; horseradish peroxidase; LPO; lactoperoxidase; MPO; myeloperoxidase; GSNO; S-nitrosoglutathione; urate-NO; nitrosourate; Tyr; tyrosyl radical; urate; urate radical; Peroxidases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوسینات; MPTS; methyl propyl trisulfide; CN; cyanide; SCN; thiocyanate; SD; sulfur donor; Rh; rhodanese; TS; thiosulfate; PEG; polyethylene glycol; PG; propylene glycol; APR; antidote potency ratio; RAPR; relative antidotal potency ratio; Cyanide antagonism; Sulfu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوسینات; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide; MB; methylene blue; mHCTPO; 4-protio-3-carbamoyl-2,2,5,5-tetraperdeuteromethyl-3-pyrrolin-1-yloxy; PB; Prussian Blue; PBS; phosphate-buffered saline; PDT; photodynamic therapy; PS; photosensitizer; Thiocyanate; Anti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیوسینات; Macrophage; Atherosclerosis; Myeloperoxidase; Oxidative stress; Inflammation; Cytokine; BSA; bovine serum albumin; CCCP; carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone; HOCl; hypochlorous acid; HOSCN; hypothiocyanous acid; HUVEC; human umbilical vein endotheli