معادل سمی

در این صفحه تعداد 26 مقاله تخصصی درباره معادل سمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادل سمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; BrPAHs; brominated polycyclic aromatic hydrocarbons; ClPAHs; chlorinated polycyclic aromatic hydrocarbons; IWIs; industrial waste incinerators; MSWIs; municipal solid waste incinerators; TEQ; toxic equivalent; XPAHs; halogenated polycyclic aromatic hydroc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; AA/GG; adrenal androgen/glucocorticoid (sum of dehydroepiandrosterone and androstenedione)/(sum of cortisol and cortisone); AHR; aromatic hydrocarbon receptor; B; regression coefficient; CI; confidence interval; DHEA; dehydroepiandrosterone; LOD; limit of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; Drinking water; Diet; Indoor air; Micropollutants; Health risk; ANSES; Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, National Agency for Food, Environment and Occupational Safety; ATSDR; Agency for Toxic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; 2,3,7,8-TetraCDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin; PCDDs; polychlorinated dibenzo-p-dioxins; PCDFs; polychlorinated dibenzofurans; PCBs; polychlorinated biphenyls; TEQ; toxic equivalent; GM; geometric mean; GSD; geometric standard deviation; SD; stand
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; AHR; aromatic hydrocarbon receptor; CI; confidence interval; DLC; dioxin-like compound; Ig; immunoglobulin; HRGC/HRMS; high-resolution gas chromatography/high-resolution mass spectrometry; β; partial regression coefficient; PCDDs; polychlorinated dibenzo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; ACN; Acetonitrile; AhR; Aryl hydrocarbon receptor; APO; Apolipoprotein; CNRQ; Calibrated normalized relative quantity; DL; Dioxin-like; ESI-Q; Electrospray ionization quadrupole; GPX; Glutathione peroxidase; HP; Haptoglobin; IL-2; Interleukin 2; LIT; Line
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; Cost-benefit analysis; External cost; Industrial emission; Disproportionate cost; BAT; best available technique; CAFE; (European) Clean Air for Europe (programme); CBA; cost-benefit analysis; DeNOx; flue-gas denitrification; EcoSenseWeb; tool for quantify
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; PCDDs; polychlorodibenzo-p-dioxins; PCDFs; polychlorodibenzofurans; PCBs; polychlorobiphenyls; DL; dioxin-like; AHR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; AHR nuclear translocator; XREs; xenobiotic-response elements; AHRR; AHR repressor; TCDD; 2,3,7,8 tetrachl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; BP; Biphenyl; CV; Coefficient of variance; DD; Dibenzo-p-dioxin; DF; Dibenzofuran; MSW; Municipal solid waste; PAH; Polycyclic aromatic hydrocarbons; PCB; Polychlorinated biphenyl; PCBz; Polychlorinated benzene; PCDD; Polychlorinated dibenzo-p-dioxin; PCD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادل سمی; Abs; antibodies; BSA; bovine serum albumin; DCM; dichloromethane; DDW; double-distilled water; ECD; electron capture detection; ELISAs; enzyme linked immunosorbent assays; GC/MS; gas chromatography/mass spectrometry; HpCDF; 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenz