تحویل داروی ترانزیستور

در این صفحه تعداد 416 مقاله تخصصی درباره تحویل داروی ترانزیستور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحویل داروی ترانزیستور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; RF; radiofrequency; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; MSN; mesoporous silica nanoparticle; NP; nanoparticle; PCM; phase change material; Transdermal drug delivery; Microneedles; Wearable biosensors; Controlled drug delivery; Soft bioelectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; Mathematical modelling; Microporation; Percutaneous penetration; Skin flux enhancement; Transdermal drug delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; Microneedles; Additive manufacturing; 3D printing; Continuous liquid interface production; Transdermal drug delivery; Coating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; A/S; alkannins and shikonins; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; CA; cellulose acetate; CAP; cellulose acetate phthalate; CHX; chlorhexidine; CI-BTMP; bis(N-choloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate; CUR; curcumin; DDSs; drug delivery sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; Lipid vesicle; Deformability/adaptability; Bending rigidity; Vesicle-to-micelle transformation; Bilayer softener/edge activator; Transdermal drug delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; CPs; conductive polymers; PPy; polypyrrole; PEDOT; poly(3,4-ethylenedioxythiophene); PANI; polyaniline; PLLA; poly(l-lactide); PVDF; poly(vinylidene fluoride); PVDF-TrFE; poly-(vinylidenefluoride-co-trifluro-ethylene); PHB; polyhydroxy-butyrate; HA; hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; Dermal drug delivery; Transdermal drug delivery; Pharmaceutically relevant macromolecules; Microneedle; Electroporation; Penetration enhancers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; liposomes; nanoparticles; drug delivery systems; transdermal drug delivery; permeability; percutaneous; controlled release; colloid; skin; lipids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; microarray; transdermal drug delivery; skin; permeability; pharmacokinetics; biocompatibility; CS; chondroitin sulfate; DM; dissolving microneedle; GMO; glyceryl monooleate; H1; normal hexagonal phases; H2; reversed hexagonal phases; L1; normal micelles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; sumatriptan succinate; diclofenac sodium; PaloVia; non-ablative; fractional laser; transdermal drug delivery; human skin; H&E; hematoxylin and eosin; MTZ; microscopic treatment zones; NBFXL; non-ablative fractional laser; PPI; pore permeability index; SEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; transdermal drug delivery; in vitro/in vivo correlations; skin; pharmacokinetics; permeability; in vitro permeation experiment; humidity level; SKIN-CAD; TTS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; polycarbazole; natural rubber film; indomethacin; electric field strength; controlled release; electroporation; diffusion; transdermal drug delivery; permeability; iontophoresis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; Dissolving microneedle array (DMNA); Transdermal drug delivery; Drug distribution; Drug diffusion; Two-step molding; Solvent evaporation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; Lipid nanoparticle; Solid lipid nanoparticle; Nanolipid carrier; Hair follicle; Follicular penetration; Dermal drug delivery; Transdermal drug delivery; Sebum; Active pharmaceutical ingredient; Stratum corneum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; glimepiride; NIR; Placket-Burmann design; liposomes; transdermal film; Formulation; Percutaneous; Transdermal drug delivery; Infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; hydrogels; PVA; silver sulfadiazine; antimicrobial topical applications; physical characterization; polymeric drug delivery systems; skin; transdermal drug delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل داروی ترانزیستور; Transdermal drug delivery; Sonophoresis; Microneedles; Iontophoresis; Chemical enhancers; Permeability; Autoregressive integrated moving average; Cluster analysis