آشنایی با موضوع

ارزیابی انجام شده برای ارزیابی نتایج یا عواقب مدیریت و رویه های مورد استفاده در مبارزه با بیماری به منظور تعیین اثربخشی، کارآمدی، ایمنی، عملی بودن و غیره، مداخلات را نتیجه درمان می گویند.
در این صفحه تعداد 1585 مقاله تخصصی درباره نتیجه درمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نتیجه درمان
مقالات ISI نتیجه درمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Ankle injuries; Foot injuries; Reconstructive surgical procedures; Patient satisfaction; Treatment outcome; Lesões no tornozelo; Lesões nos pés; Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos; Satisfação do paciente; Resultado do tratamento;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; SAH; subarachnoid aneurysmatic hemorrhage; DCI; delayed cerebral ischemia; ACA; anterior cerebral artery; MCA; middle cerebral artery; ICA; internal carotid artery; HH; Hunt and Hess scale; mRS; modified Rankin scale; Intracranial aneurysm; Mortality; Sub
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Elbow/injuries; Rupture; Reconstructive surgical procedures; Treatment outcome; Cotovelo/lesões; Ruptura; Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos; Resultado de tratamento;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; urethral stricture; reconstructive surgical procedures; treatment outcome; anxiety; depression; AD; anxiety and depression; IIEF; International Index of Erectile Function; MSHQ; Men's Sexual Health Questionnaire; PVR; post-void residual volume; SHIM; Se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Colorectal surgery; Surgical flaps; Fecal incontinence; Treatment outcome; Perineum; Cirurgia colorretal; Retalhos cirúrgicos; Incontinência fecal; Resultado do tratamento; Períneo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; prostatic neoplasms; prostatectomy; urinary incontinence; treatment outcome; quality of life; LUTS; lower urinary tract symptoms; ORRP; open radical retropubic prostatectomy; PSA; prostate specific antigen; RP; radical prostatectomy; RT; radiotherapy; UC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; WHO; World Health Organization; GOS; Glasgow Outcome Scale; KPS; Karnofsky Performance Scale; CNS; central neurological system; CTA; Computed tomography angiography; MRA; Magnetic resonance angiography; CMH; Cochran-Mantel-Haenszel; MRI; Magnetic Reso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Disease management; Heart failure; Treatment outcome; Quality of life; Chinese; Multidisciplinary Disease Management Program; MDMP; Disease Management Program; DMP; European Heart Failure Self-care Behavior Scale; EHFScBS; Minnesota Living with Heart Fail
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Bone malalignment; Scoliosis; Osteotomy; Treatment outcome; Postoperative complications; Mau alinhamento ósseo; Escoliose; Osteotomia; Resultado do tratamento; Complicações pós-operatórias;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Cataract extraction; Treatment outcome; Visual acuity; Intraoperative complications; Postoperative complications; Public hospitals; Spain; Extracción de catarata; Resultados del tratamiento; Agudeza visual; Complicaciones intraoperatorias; Complicaciones
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; fibrosis; urologic diseases; treatment outcome; AUA; American Urological Association; BNC; bladder neck contracture; CCH; clostridial collagenase histolyticum; ECM; extracellular matrix; FDA; Food and Drug Administration; INF; interferon; MMC; mitomycin C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Brain injuries; Factor analysis; Rehabilitation; Treatment outcome; ABI; acquired brain injury; CFI; comparative fit index; CFA; confirmatory factor analysis; CMINI/DF; relative chi-square degrees of freedom; EFA; exploratory factor analysis; FIM+FAM; Fun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Machine learning; Artificial intelligence; Mood disorders; Major depressive disorder; Bipolar disorder; Treatment outcome; Neural networks (computer); Automated pattern recognition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نتیجه درمان; Periodontal Disease; Functional Food; Vaccinium macrocarpon; Treatment Outcome; Periodontal Index; SRP; scaling and root planing; OCE; oral cavity examination; GI; gingival index; BoP; bleeding on probing; PI; plaque index; API; approximal plaque index; T