پلیمریزاسیون توبولین

در این صفحه تعداد 100 مقاله تخصصی درباره پلیمریزاسیون توبولین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیمریزاسیون توبولین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون توبولین; Epidermal growth factor receptor (EGFR); BRAF; Focal adhesion kinase (FAK); Tubulin polymerization; Cancer cell lines; MDR; multidrug resistance; EGFR; epidermal growth factor receptor; EMEA; European Medicines Evaluation Agency; FDA; US Food and Drug Adm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون توبولین; FBS; fetal bovine serum; ATCC; American type cell culture; MTT; tetrazolium bromide solution; DNA; deoxyribonucleic acid; DMSO; dimethylsulfoxide; IC50; inhibitory concentration 50%; Nos; noscapine; EM011; bromonoscapine; PBS; phosphate buffered saline; K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون توبولین; Microtubule targeting-agent; Structure-activity relationship; Tubulin polymerization; Antiproliferative activity; Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون توبولین; 1,4-Diaryl-2-azetidinone; Combretastatin A-4; Tubulin polymerization; Antitumor; SAR; structure-activity relationship; DABCO; 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane; TBAF; tetrabutylammonium fluoride; NMO; 4-methylmorpholine N-oxide; TBAB; tetrabutylammonium bromi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون توبولین; Combretastatin A-4; Benzothiazole; Triazoles and tetrazoles; Antiproliferative activity; Tubulin polymerization; Colchicine competition assay; Apoptosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون توبولین; Triazolo[4,5-b/c]pyridin-acrylonitriles; Antiproliferative activity; Tubulin polymerization; Molecular modeling; Isothermal titration calorimetry; Fluorescence-based assays;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون توبولین; Combretastatin A-4/oltipraz hybrids; Antiproliferative activity; Tubulin polymerization; Cell cycle arrest; Molecular modelling studies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون توبولین; Pyrrolo[3,4-h]quinazolines; Antiproliferative activity; Antimitotic activity; Tubulin polymerization; Vascular disrupting activity; AO; acridine orange; EGFR; Epidermal Growth Factor Receptor; FITC; fluorescein isothiocyanate; H2DCFDA; 2′,7′-dichlorod