انرژی جنبشی آشفته

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره انرژی جنبشی آشفته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انرژی جنبشی آشفته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی جنبشی آشفته; Numerical coupling model; Street canyon; CFD model; Air temperature; Wind velocity; Turbulent kinetic energy; Experimental campaign;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی جنبشی آشفته; Partially porous media; Turbulence; Thermal performance; Turbulent kinetic energy; Dissipation rate; Darcy number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی جنبشی آشفته; Computational fluid dynamics; Turbulent kinetic energy; Vehicle-induced turbulence; Road-induced turbulence; Mixed traffic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی جنبشی آشفته; Downbursts; Counter-rotating vortices; Turbulent kinetic energy; Turbulent shear stress; Volumetric three-component velocimetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی جنبشی آشفته; Plunging regular waves; Breaking wave vortices; Downbursts; Wave bottom boundary layer; Turbulent kinetic energy; Turbulent shear stresses; Sediment transport;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی جنبشی آشفته; CA50; Crank Angle at 50% mass fraction burned; CA90; Crank Angle at 90% mass fraction burned; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; EA; ensemble average; EOI; End of Injection; h; wall heat transfer coefficient; HCCI; Homogenous Charge Compre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی جنبشی آشفته; ASME; American Society of Mechanical Engineers; BC; Boundary Condition; BPGs; Best Practice Guidelines; CFD; Computational Fluid Dynamics; CFD-UQ; Computational Fluid Dynamics - Uncertainty Quantification; CPU; Central Processing Unit; DS; Deterministic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی جنبشی آشفته; ADE; Advection-Dispersion Equation; GWT; Groundwater table; NS; Navier-Stokes; RANS; Reynolds-Averaged Navier-Stokes; SWL; Still Water Level; TKE; Turbulent Kinetic Energy; TVD; Third-order Variational Diminishing; VOF; Volume-Of-Fluid; Beach profil