آمینو اسیدهای غیر طبیعی

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره آمینو اسیدهای غیر طبیعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آمینو اسیدهای غیر طبیعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; AChE; acetylcholinesterase; BAC; bacitracin; BChE; butyrylcholinesterase; ChE; cholinesterases; DMAP; 4-(dimethylamino)pyridine; EDC; N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride; ESBL; extended-spectrum β-lactamase; FLU; fluconazole; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; UAAs; unnatural amino acids; Rd; rubredoxin; EPR; electron paramagnetic resonance; Az; azurin; SOR; superoxide reductase; PDB; protein data bank; 6-PGLac; 6-phosphogluconolactonase; H-bond; hydrogen-bond; NIR; nitrite reductase; ET; electron transfer; 3SC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; Directed evolution; Non-natural environments; Non-natural biocatalysis; Unnatural amino acids; Unnatural DNA; Gene therapy; Bioremediation; Biomedicine; Bionanomaterials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; Unnatural amino acids; Opioid peptides; Cyclic analogs; Opioid receptor binding; Conformational analysis; Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; Unnatural amino acids; Opioid receptors; Binding studies; Hot-plate test; Forced-swimming test; Tail-suspension test; Locomotor activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; β-CD; β-cyclodextrin; pBpa; p-benzoyl-L-phenylalanine; Fab; fragment antigen-binding; FW-1; framework-1; MW; molecular weight; scFv; single-chain Fv variable; Tm; melting temperature; tRNA; transfer RNA; UAA; unnatural amino acids; RT; room temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; AMP; antimicrobial peptide; CD; circular dichroism; Dab; diaminobutionic acid; DPC; dodecylphosphocholine; Dpr; diaminopropionic acid; ITC; isothermal titration calorimetry; LUV; large unilamellar vesicles; MIC; minimum inhibitory concentration; Oic; Octa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; Ahx; 6-aminohexanoic acid; AMP; antimicrobial peptide; βAla; beta alanine; CD; circular dichroism; Gaba; gamma aminobutyric acid; ITC; isothermal titration calorimetry; LUV; large unilamellar vesicles; MIC; minimum inhibitory concentration; MR; Mycobacte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمینو اسیدهای غیر طبیعی; Biocatalysis; Unnatural amino acids; α-aminotransferase; ω-aminotransferase; Enzyme assay; Aldehyde dehydrogenase; Thermophilic enzymeAAT, α-aminotransferase; ALDH, aldehyde dehydrogenase; OAT, ω-aminotransferase; 1-methoxy-PMS, 1-methoxy-5-methylphenazin