وانکومایسین

در این صفحه تعداد 592 مقاله تخصصی درباره وانکومایسین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI وانکومایسین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وانکومایسین; Staphylococcus aureus; Meticilina; Vancomicina; Daptomicina; Linezolid; Tigeciclina; Dalvabancina; Ceftarolina; Tedizolid; Staphylococcus aureus; Methicillin; Vancomycin; Daptomycin; Linezolid; Tigecycline; Dalvabancin; Ceftaroline; Tedizolid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وانکومایسین; ACN; acetonitrile; BTCA; bacitracin A; CSA; colistin A; CSB; colistin B; DAP; daptomycin; ELSD; evaporative light scattering detection; FA; formic acid; MeOH; Methanol; MDR; multidrug-resistant; MRLs; maximum residue limits; PMB; polymyxin B1; TEC; teicop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وانکومایسین; CFU; colony forming unit; DAP; daptomycin; DMSO; dimethyl sulfoxide; EUCAST; European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing; GMO; genetically modified organism; LZD; linezolid; MRSA; methicillin resistant Staphylococcus aureus; MSSA; methicill
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وانکومایسین; Vancomycin; Red man syndrome; Allergy; Hypersensitivity; Anaphylactoid; Anaphylaxis; Linezolid; Children; Electronic medical record; EMR; DRESS; Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms; EMR; Electronic medical record; RMS; Red man syndrome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وانکومایسین; Alternativas a la transfusión; Transfusión de sangre autógena; Recuperación de sangre operatoria; Escoliosis; Antibióticos; Vancomicina; Bloodless medical and surgical procedures; Autologous blood transfusion; Intraoperative blood salvage; Scoliosis;