تعادل بخار و مایع

در این صفحه تعداد 144 مقاله تخصصی درباره تعادل بخار و مایع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعادل بخار و مایع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; Absorption cycle; Ionic liquid; Mixing enthalpy; VLE; EOS; Activity coefficient model; Cycle d'absorption; Liquide ionique; Enthalpie de mélange; Équilibre liquide-vapeur; Équation d'état; Modèle de coefficient d'activité; C-C; Clausius-Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; Low GWP refrigerants; Vapor-liquid equilibrium; Equation of State (EoS); Intelligent Model; Frigorigènes à faible GWP; Équilibre vapeur-liquide; Équation d'état; Modèle intelligent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; EDA; ethylenediamine; PSD; pressure-swing distillation; HPC; high-pressure column; LPC; low-pressure column; TAC; total annual cost; CS; control structure; VLE; vapor-liquid equilibrium; RR; reflux ratio; NT; number of total trays; SR; recycled flow rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; Natural gas sweetening; Alkanolamines; Absorption; Acid gases; Simulation techniques; VLE; vapor-liquid equilibrium; FEED; front-end-engineering design; CO2; carbon dioxide; H2S; hydrogen sulphide; NH3; ammonia; MEA; monoethanolamine; DEA; diethanolamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; Perfluorocarbon compounds; Vapor-liquid equilibrium; Peng-Robinson; PC-SAFT; Binary interaction parameter; Composés perfluorocarbures; Équilibre vapeur-liquide; Peng-Robinson; PC-SAFT; Paramètre d'interaction binaire;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; Absorption cycle; Global warming potential; Hydrofluoroolefin; R1234ze(E); Ionic liquid; Working fluid; Cycle à absorption; Potentiel de rcléchauffement planétaire; Hydrofluoro-oléfine; R1234ze(E); Liquide ionique; Fluide actif; COP; coefficient of pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; Equation of state; PPR78; Vapor-liquid equilibrium; Predictive model; Binary interaction parameters; Fluorocompound; Critical locus; Azeotropy; Équation d'état; PPR78; Équilibre vapeur-liquide; Modèle prédictif; Paramètres binaires d'interacti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; Vapor-liquid equilibrium; Volumetric properties; Viscosity; Electrical conductivity; Refractive index; 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل بخار و مایع; DIBE; di-isobutyl hexahydrophthalate; MAN; maleic anhydride; RMSD; root mean squared deviations; UNIFAC; universal quasi-chemical functional-group activity coefficients; VLE; vapor-liquid equilibrium; Vapor-liquid equilibrium data; Ebulliometric metho