کلسیفیکاسیون عروقی

در این صفحه تعداد 343 مقاله تخصصی درباره کلسیفیکاسیون عروقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلسیفیکاسیون عروقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; DSC; descending aorta; ICD; international classification of disease; LAD; left anterior descending artery; MV; mitral valve; PROVIDI; PROgnostic Value of unrequested Information in Diagnostic Imaging; Cardiovascular disease; Vascular calcification; Epidem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; ABCC6; ATP binding cassette subfamily C member 6; ADHR; autosomal dominant hypophosphatemic rickets; ALP; alkaline phosphatase; ANK; putative transporter progressive ankylosis; Cbfa-1; core-binding factor subunit alpha-1; CKD; chronic kidney disease; CPD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis; Vascular calcification; Cardiovascular diseases; Metabolic cardiovascular syndrome; Males; Epidemiologic studies; Hiperostosis esquelética idiopática difusa; Calcificación vascular; Enfermedades cardiovasculare
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; Hiperostosis esquelética idiopática difusa; Calcificación vascular; Enfermedades cardiovasculares; Síndrome X metabólico; Hombres; Estudios epidemiológicos; Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis; Vascular calcification; Cardiovascular diseases; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; Vascular calcification; Cardiovascular risk factors; Mortality; MAC; medial arterial calcification; BAC; breast artery calcification; CT; computed tomography; CVD; cardiovascular disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; VC; vascular calcification; IR; ischemia reperfusion; CKD; chronic kidney disease; SSM; subsarcolemmal mitochondria; IFM; interfibrillar mitochondria; CKD; chronic kidney disease; VSMC; vascular smooth muscle cell; RCR; respiratory control ratio; P/O rati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; CAC score; coronary artery calcium score; CKD; chronic kidney disease; CVC; cardiovascular calcification; ESRD; end stage renal disease; HD; haemodialysis; IP6; myo-inositol hexaphosphate; MBD; mineral bone disorder; Vascular calcification; Phytate; Hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; CVE; cardiovascular events; IDH; intradialytic hypotension; HD; hemodialysis; VC; vascular calcification; Hemodialysis; Cardiovascular event; Intradialytic hypotension; Vascular calcification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; Homocysteine; Cerebral artery; Vascular calcification; Atherosclerosis; MRI; magnetic resonance imaging; CTA; computed tomography angiography; hsCRP; high sensitive C-reactive protein; eGFR; estimated glomerular filtration rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلسیفیکاسیون عروقی; Chronic kidney disease; mineral and bone disorder (MBD); calcium; cinacalcet; daily dialysis; end stage renal disease (ESRD); Frequent Hemodialysis Network; home dialysis; intensive hemodialysis; nocturnal hemodialysis; parathyroid hormone; phosphate bind