طیف سنجی ارتعاشی

در این صفحه تعداد 783 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی ارتعاشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی ارتعاشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; Microplastic; Acanthopagrus australis; Yellowfin bream; Mugil cephalus; Sea mullet; Gerres subfasciatus; Silverbiddy; Ingestion; Vibrational spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; Vibrational spectroscopy; Raman spectroscopy; Wine analysis; Calibration models; Comparison; Multivariate analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; MDMA; 3,4-methylenedioxymethamphetamine; MDAI; 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane; API; active pharmaceutical ingredient; ANFO; ammonium nitrate fuel oil; ANN; artificial neural network; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CCD; charge-coupled device; CCSW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; Skin; Silver nanoparticles; Gold nanoparticles; Green plasmonic nanoparticles; Ointment; Penetration enhancers; Vibrational spectroscopy; Multivariate statistical methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; a and b; kinetic parameters; D2O; deuterium oxide; DM; dry matter; h; hydrolysis equivalents; 1H NMR; 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy; IR; infrared spectroscopy; MSC; Multiplicative Scatter Correction; NIR; near infrared spectroscopy; PCA; prin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; Vibrational spectroscopy; Ultraviolet-visible; Density functional theory; Fukui function; Natural bond orbital; Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; Wine; Winemaking; Vibrational spectroscopy; Near-infrared spectroscopy; Mid-infrared spectroscopy; Raman spectroscopy; OIV; International Organization of Vine and Wine; IR; Infrared; NIR; Near infrared; MIR; Mid infrared; FT; Fourier-transform; AOTF; Acou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; Heptane-3,5-dione; Density functional theory; Intramolecular hydrogen bond; Vibrational spectroscopy; Atoms in molecules theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; API; Active Pharmaceutical Ingredient; EDQM; European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare; GMP; Good Manufacturing Practices; IPC; In Process Control; LF-NMR; Low-Field NMR spectroscopy; MEDS; Mission for Essential Drugs and Supplies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; Erbium polyphosphate; Vibrational spectroscopy; Gap; Particle size; Excitation; Luminescence; CIE chromaticity coordinates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی ارتعاشی; 2,4-diaminopyrimidine; 2,4-diaminopyrimidinium; Crystal structure; Hydrogen bonds; Crystal engineering; Vibrational spectroscopy; DFT calculations;