کاه گندم

در این صفحه تعداد 562 مقاله تخصصی درباره کاه گندم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاه گندم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه گندم; bld; below limit of detection; C-LA; calcium type, low acid; d.b.; dry basis; DIN; Deutsches Institut für Normung e.V. (German Institute for Standardization); DT; deformation temperature; EN; European standard; FT; flow temperature; FTIR; Fourier transfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه گندم; AD; Anaerobic digestion; FW; Food waste; WS; Wheat straw; OLRs; organic loading rates; TS; Total solid; VS; Volatile solid; TAD; Thermophilic anaerobic digestion; MAD; Mesophilic anaerobic digestion; VFA; Volatile fatty acid; Anaerobic co-digestion; Therm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه گندم; Soil fauna; Litter chemistry; C and N fractions; Earthworm-microbe competition; Enzyme activities; NL; no litter; CL; clover; MA; maize stover; WH; wheat straw; RU; Rumex; BA; bagasse fiber; DOC; dissolved organic carbon; DON; dissolved organic nitrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه گندم; Manure; Mixture additives; Methane; Compost; Nitrogen loss; PM; pig manure; B; Biochar; Z; Zeolite; WV; wood vinegar; GHG; greenhouse gas; WS; wheat straw; GI; germination index; SS; sewage sludge; B+Z; 10%biochar + 10%zeolite; B + Z + 0.5%WV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه گندم; DTF; drop tube furnace; PSDs; particle size distributions; PM; particulate matters; SD; saw dust; WS; wheat straw; DS; density separation; RS; rice straw; XRF; X-ray fluorescence; SEM−EDX; scanning electron microscope with energy-dispersive X-ray spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه گندم; Wheat straw; Natural fibres; Wheat straw reinforced concrete; Natural fibre reinforced concrete with steel rebars; As; Area of steel (in2); fy; Tensile strength of steel (MPa); fs; Compressive strength of concrete (MPa); FE1; Flexural Energy absorbed up t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه گندم; ADF; Acid Detergent Fiber; ADL; Acid Detergent Lignin; ATR; attenuated total reflectance; FTIR; Fourier Transform InfraRed spectroscopy; IRA; initial rate of absorption; MBV; moisture buffer value; NDF; Neutral Detergent Fiber; PSD; particle size distribu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه گندم; Cellulose; Dynamic vapour sorption; Flax-hemp wool; Hailwood-Horrobin model; Low fibreboard density (LDF); Norway spruce; Wheat straw;