تجزیه و تحلیل اشعه ایکس

در این صفحه تعداد 634 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل اشعه ایکس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل اشعه ایکس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; Soil water repellency; Treated waste water irrigation; Unstable flow; Preferential flow; Water infiltration; X-ray analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; CEM; cement; FHS; Fibre Hemp Shiv; AS; aluminium sulphate; CM; complex mineralizer; CSH; Calcium Silicate Hydrate; DTA; differential thermal analysis; TG; thermogravimetry; L; lime; SP; superplasticizer; Hemp shiv; Cement; Composite; Long-term properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; Pyrene derivatives; Photo cyclization; Wittig reaction; Photophysical properties; π-Conjugated structure; X-ray analysis; Molecular packing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; X-ray analysis; Metal-organic framework; Crystalline sponge method; Structure determination; Absolute configuration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; Thiophene condensed pyrene derivatives; Organic semiconducting material; Photo cyclization; π-Conjugated structure; X-ray analysis; Molecular packing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; X-ray analysis; Williamson-Hall plot; Size-strain plot; TG/DTA; Particle analyser; SEM; Antibacterial activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; mc2; multistep centrifugal consolidation; Concentrated dispersion; Centrifugal consolidation; Analytical centrifugation; X-ray analysis; Filterability; Specific cake resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; X-ray analysis; Rare earth materials; Energy dispersive X-ray fluorescence; Fundamental analysis approach; Photoelectric cross-section; Elastic and inelastic collisions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; Mortar; Ultrasonic Pulse velocity method; X-ray analysis; Non-destructive testing; Monopile foundations; Offshore wind turbines; Acoustic emission sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; Tris(2-(dimethylamino)phenyl)methanol; Triarylmethanol salts; Hydrogen bond; X-ray analysis; Conformational analysisACVHMKIQZPZDSO-UHFFFAOYSA-M; VBDDOCLBHSDENH-UHFFFAOYSA-L; VJTUCZCMUNIVKO-UHFFFAOYSA-N; OEIHFGXEQABVGC-UHFFFAOYSA-N; OEIHFGXEQABVGC-UHFFFAOY
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; Gas/dispersion partition coefficient; Phase ratio variation method (PRV); X-ray analysis; Konjac glucomannan; Potato starch; Aroma compound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; Mg-metal matrix (nano) composites; Mechanical properties; Microstructure; Texture; X-ray analysis; Electron back scattered diffraction analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; β-Cyclodextrin (PubChem CID: 444041); (−)-Gallocatechin (PubChem CID: 9882981); (−)-Catechin gallate (PubChem CID: 6419835); (−)-Gallocatechin gallate (PubChem CID: 199472); DPPH (PubChem CID: 2735032); Ethanol (PubChem CID: 702); β-Cyclodextrin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اشعه ایکس; β-Cyclodextrin (PubChem CID 444041); Tyrosol (PubChem CID 10393); Hydroxytyrosol (PubChem CID 82755); Oleuropein (PubChem CID 5281544); DPPH (PubChem CID 2735032); Ethanol (PubChem CID 702); β-Cyclodextrin; Olive oleuropein; X-ray analysis; DFT calculat