پراش اشعه ایکس (XRD)

در این صفحه تعداد 559 مقاله تخصصی درباره پراش اشعه ایکس (XRD) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پراش اشعه ایکس (XRD)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Scanning electron microscopy (SEM); Atomic force microscopy (AFM); X-ray diffraction (XRD); Cement; Nanosilica;
مقالات ISI پراش اشعه ایکس (XRD) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); LWAC; Lightweight aggregate concrete; NWAC; Normal weight aggregate concrete; VPV; Volume of permeable voids; RCPT; Rapid chloride penetration test; SEM; Scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; EDX; Energy dispersive spectroscopy; SS; Sewage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Blended cement pastes; Chemical admixtures; Fire resistance; Compressive strength; Differential scanning calorimetry (DSC); X-ray diffraction (XRD); Scanning electron microscopy (SEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Nanoferrites; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); X-ray diffraction (XRD); Field emission scanning electron microscopy (FESEM); Vibrating sample magnetometer (VSM); Switching field distribution (SFD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Metal matrix nanocomposites (MMNCs); Sintering; X-ray diffraction (XRD); Wear; Scanning electron microscopy (SEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Enamel; Dentin; X-ray diffraction (XRD); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Differential scanning calorimetry (DSC); Crystallographic structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Nanocomposites; Congo red dye; Scanning electron microscopy (SEM); Thermogravimetric analysis (TGA); X-ray diffraction (XRD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Polymer-matrix composites (PMCs); Nano composites; Mechanical properties; X-ray diffraction (XRD); Photoelectron spectroscopy (XPS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Duplex stainless steel; Atmospheric corrosion; Stress corrosion cracking; Electron backscatter diffraction (EBSD); X-Ray diffraction (XRD); Scanning electron microscopy (SEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Construction/demolition debris; Lime production waste; Recycling; Environmental degradation; Composites; Mechanical properties; X-ray diffraction (XRD); Sol–gel processes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Cu-Ag composite; Cold drawn; Lamellar phase structure; Electron backscattered diffraction (EBSD); X-ray diffraction (XRD); Compression testing; Texture measurement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Organic field-effect transistor (OFET); Anthradithiophene (ADT); X-ray diffraction (XRD); Crystallinity; Boiling point; Polymer brush
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس (XRD); Strontium substituted hydroxyapatite; RF magnetron sputtering; Co-deposition; X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS); X-Ray Diffraction (XRD);