کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4923697 1430783 2017 8 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Microstructure characteristics of cement-stabilized sandy soil using nanosilica
ترجمه فارسی عنوان
"خصوصیات ریز بافت(ساختمان کوچک)خاک شنی تثبیت شده با سیمان با استفاده از نانوسیلیکا"
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.طرح(برنامه تجربی/آزمایشی)

2.1.مواد و مصالح

2.2.آماده سازی نمونه

تصویر 1. منحنی توزیع اندازه ذرات برای ماسه بابلسر

جدول1. ترکیبات شیمیایی سیمان پرتلند معمولی (درصد وزن سیمان، درصد وزنی).

جدول 2.خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان..

جدول3. خواص فیزیکی ذرات نانوسایلیک. 

2.3.روش های آزمایش

3.نتایج و بحث و گفتگو

3.1.تراکم

تصویر2.تاثیرات محتویات نانوسیلیکا وسیمان بر محتوای بهینه اب و چگالی خشک ماکسیمم

3.2. آزمایش فشرده سازی(تراکم) نامحدود و تصویربرداری میکروساختار

3.2.1.تاثیر مقدار نانوسیلیکا

تصویر3.تاثیر زمان نگهداری(بهبودی) بر UCS نمونه های شن و ماسه سیمانی با مقادیر مختلف نانو سیلیکا

تصویر4.تاثیر مقدار نانو سیلیکا بر گراف XRD شن و ماسه سیمانی.

تصویر5.تصاویر AFM نمونه ها برای 90 روز نگهداری: (a)0 درصد نانوسلیکا،(b)4 درصد نانوسیلیکا،(c)8 درصد نانو سلیکا،و (d)12 درصد نانو سیلیکا.

3.2.2تاثیر زمان نگهداری(مراقبت/عمل آوری/پخت)

تصویر6. تصاویر SEM از نمونه ها برای 90 روز عمل آوری: a) 0٪ نانوسلیکا، b) 4٪ نانوسلیکا، c) 8٪ نانوسلیکا و d) 12٪ نانوسلیکا

تصویر7. اثر زمان پخت بر روی تصاویر :SEM الف) نمونه بدون نانوسلیکا برای 7 روز نگهداری، (ب) نمونه با نانوسیلیس به مدت 7 روز نگهداری، (ب) نمونه بدون نانوسلیکا برای 28 روز نگهداری، د) نمونه با نانوسیلیس به مدت 28 روز از نگهداری، (الف) نمونه بدون نانوسیلیکا برای 90 روز نگهداری، و (الف) نمونه با نانوسیلیك برای 90 روز نگهداری.

4.نتیجه گیری ها

تصاد منافع
ترجمه چکیده
یک برنامه(طرح) آزمایشی برای بررسی تأثیر نانوسلیکا بر ریزساختار و ویژگی های مکانیکی خاک ماسه ای سیمانی انجام شده است. عامل سیمان شامل سیمان پرتلند نوع II است. محتوای سیمان 6 درصد از وزن خاك شنی است. نانوسیلیکا با درصدهای 0٪، 4٪، 8٪ و 12٪ به وزن سیمان اضافه شد. نمونه های استوانه ای با تراکم نسبی 80 درصد و حجم آب مطلوب تهیه شده و برای مدت 7 روز، 28 روز و 90 روز نگهداری می شوند. خصوصیات ریزبافت های مخلوط شن و ماسه سیمان - نانوسایلیک پس از 90 روز، با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) و تست های انکسار اشعه ایکس (XRD)مورد بررسی قرار گرفت. تأثير زمان عمل آوردن و مراقبت، بر خواص ريزساختار نمونه هاي خاك شن و ماسه با 0٪ و 8٪ نانوسيليك با استفاده از آزمون SEM مورد بررسي قرار گرفته است. تست فشرده سازی نامحدود (برای تمام دوره های عمل آوری) و آزمایش فشردگی نیز انجام شد. نتایج آزمون های SEM و AFM نشان داد که نانوسیلیک،از طریق ایجاد سازه ای یکنواخت تر باعث افزایش خلوص خاک شنی شده است. آزمایش XRD نشان داد که افزودن نانوسلیکا در خاک سیمان باعث افزایش شدت هیدرات کلسیم هیدرات CSH می شود و شدت پیک هیدروکسید کلسیم (CH) را کاهش می دهد.نتایج نشان داد که افزودن درصد مطلوب نانوسیلیس به خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان خواص مکانیکی و ریزساختاری آن را افزایش می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی
چکیده انگلیسی

An experimental program was conducted to explore the impact of nanosilica on the microstructure and mechanical characteristics of cemented sandy soil. Cement agent included Portland cement type II. Cement content was 6% by weight of the sandy soil. Nanosilica was added in percentages of 0%, 4%, 8% and 12% by weight of cement. Cylindrical samples were prepared with relative density of 80% and optimum water content and cured for 7 d, 28 d and 90 d. Microstructure characteristics of cement-nanosilica-sand mixtures after 90 d of curing have been explored using atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) tests. Effects of curing time on microstructure properties of cemented sandy soil samples with 0% and 8% nanosilica have been investigated using SEM test. Unconfined compression test (for all curing times) and compaction test were also performed. The SEM and AFM tests results showed that nanosilica contributes to enhancement of cemented sandy soil through yielding denser, more uniform structure. The XRD test demonstrated that the inclusion of nanosilica in the cemented soil increases the intensity of the calcium silicate hydrate (CSH) peak and decreases the intensity of the calcium hydroxide (CH) peak. The results showed that adding optimum percentages of nanosilica to cement-stabilized sandy soil enhances its mechanical and microstructure properties.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering - Volume 9, Issue 5, October 2017, Pages 981-988
نویسندگان
, ,