آشنایی با موضوع

كامپيوترها از اوايل دهه ي 1950 به صورت تجاري وارد بازار شدند ولي در سال هاي اوليه مورد استقبال جغرافي دانان قرار نگرفتند. اگر چه كاربرد كامپيوتر در جغرافيا قدري ديرتر از رشته هاي علوم پايه و مهندسي أغاز شد(از آغاز دهه 1960 يعني 15 سال بعد از توليد كامپيوترهاي اوليه و 10 سال بعد از عرضه تجاري كامپيوترها)، اما بعد از شروع بويژه در دو دهه اخير رشد آن حيرت انگيز بوده است. در ابتدا جغرافيدانان براي تعيين شاخص هاي آماري مركزي و پراكندگي مثل ميانگين و واريانس، طبقه بندي داده ها، تدوين جداول آماري و بالاخره تحليل هاي آماري روي شاخص های مركزي، پراكندگی و همبستگی از توان محاسباتي و سرعت كامپيوتر با اجراي برنامه هايي كه خود غالبا به زبان fortran مي نوشتند بهره بردند.
در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی کامپیوتر در علوم زمین» که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده کامپیوتر در علوم زمین
مقالات انگلیسی کامپیوتر در علوم زمین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.