آشنایی با موضوع

یکی از گرایشات زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی می باشد. شاید جالب باشد بدانید که نتایج حاصل از این مطالعات یکی از مراحل اکتشاف نفت است. در این گرایش بقایای باقی مانده از جانداران مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به نوع رسوبات، تنوع وفراوانی و سایر فاکتورها به نوع محیط گذشته زمین در ناحیه مورد مطالعه می توان پی برد. در این گرایش بقایای موجودات اعم از ماکرو یا میکرو بودنشان در نمونه های دستی و یا میکروسکوپی بررسی می شوند.
در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی فسیل شناسی» که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی فسیل شناسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.