آشنایی با موضوع

گزیلوز قندی است که برای اولین بار از چوب استخراج شد. گزیلوز به عنوان یک مونوساکارید نوع آلدوپنتوز طبقه بندی می‌شود. این به این مهنی است که گزیلوز دارای ۵ اتم کربن بوده و یک گروه آلدهید دارد. گزیلوز پیش ساز همی سلولز است که یکی از ماده‌های مهم طبیعت است. یزومرهای مختلفی دربیاید. همچنین به خاطر وجود گروه هیدروکسیل آزاد، یک قند احیا کننده به شمار می‌رود. گزیلوز در محلول اسید استیک به کمک حرارت تولید فورفورال نموده که با پارا-برمو آنیلین ایجاد رنگ صورتی می نماید. ساختار گزیلوز: فرم غیر حلقوی گزیلوز دارای فرمول HOCH2(CH(OH))3CHO است. فرم‌های حلقوی این قند در حالت محلول فراوان تر از فرم غیر حلقوی گزیلوز هستند. گزیلوز حلقوی به دو سکل پیرانوز و فورانوز دیده می‌شوند. هر یک از این دوئ فرم نیز می‌توانند به یکی از دو شکل آلف یا بتا باشند. گزیلوز در طبیعت: گزیلوز ماده اصلی سازنده همی سلولز است که حدود ۳۰% از جرم گیاهان را تشکیل می‌دهد. همچنین در رویان بیشتر گیاهان نیز می توان گزیلوز یافت. گزیلوز برای اولین بار توسط کوخ در سال ۱۸۸۱ کشف شد. همچنین گزیلوز اولین قند ی است که در تشکیل پروتئوگلیکان‌ها به سرین یا ترئونین وصل می‌شود. بنابر این اولین مونوساکارید در مسیر بیوسنتتیک پلی ساکاریدهای آنینونی ای مثل هپاران سولفات و کندروایتین سولفات هست. استفاده گزیلوز: تجزیه اسیدی همی سلولز باعث به وجود آمدن فورفورال می‌شود. یک حل شونده شیمیایی که در تهیه پلی ساکاریدهای صناعی نقش مهمی بر عهده دارد. گزیلوز توسط انسان‌ها ساخته نمی‌شود و مستقیماً از روده جذب شده و بدون تغییر توسط کلیه‌ها از بدن دفع می‌شود. خوردن پاستیل به‌دلیل داشتن زایلیتول (نوعی ماده جایگزین قند) در پیشگیری از پوسیدگی دندان موثر است. زایلیتول یا گزیلتول در واقع قند الکلی حاصل از گزیلوز است که در برخی مواد غذایی به‌عنوان شیرین‌کننده مصرف می‌شود. این قند سبب افزایش ترشح بزاق می‌شود و با قلیایی کردن pH بزاق جلوی حل شدن مینای دندان و پوسیدگی را می‌گیرد.
در این صفحه تعداد 562 مقاله تخصصی درباره گزیلوز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گزیلوز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; PGH; pistachio green hull; DE; degree of esterification; LMP; low methoxyl pectin; HMP; high methoxyl pectin; GRAS; generally recognized as safe; LSR; liquid to solid ratio; RSM; response surface methodology; BBD; Box-Behnken design; TFA; trifluoroacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; fCS; fucosylated chondroitin sulfate; Aj; Apostichopus japonicus; Sc; Stichopus chloronotus; Am; Acaudina molpadioidea; PMP; 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; TFA; trifluoroacetic acid; GlcA; glucuronic acid; GalNAc; N-a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; MANOVA; multivariate analysis of variance; Glc; glucose; Fru; fructose; Sac; saccharose (sucrose); Tre; trehalose; Mal; maltose; Ara; arabinose; Tur; turanose; Rib; ribose; Gent; gentiobiose; Ism; isomaltose; Pan; panose; Ismt; isomaltotriose; Malt; malto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Xylans; Hemicellulases; Ferulic acid; Weak anion-exchange resin; Electrodialysi; A252; Amberlite A252; A21; Amberlyst A21; ara; arabinose; BV; bed volume; CE; capillary electrophoresis; DM; dry matter; DWB; destarched wheat bran; FB; free-base; glc; gluco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; GA; gluconic acid; XA; xylonic acid; DA-CS; dilute acid pretreated corn stover; DA; dilute acid; Gluconobacter oxydans; G. oxydans; Aspergillus niger; A. niger; Glc; glucose; Xyl; xylose; XO; xylooligosaccharides; COS-SSTR; compressed oxygen supply in a s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Ara; arabinose; Xyl; xylose; Rha; rhamnose; Fuc; fucose; Gal; galactose; Man; mannose; Glc; glucose; Hex; hexose; PMAA; partially methylated alditol acetate; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; FTIR; Fourier transform infrared; NMR; nuclear m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Fortified with cereal-seed bread; Antioxidant dietary fibre; Wholegrain-multigrain flour; Phenolic compound; AA; Antioxidant activity; Ara; Arabinose; BPC; Bound phenolic compounds; DF; Dietary fibre; DP; Degree of polymerization; FOS; Fructooligosacchari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Ang-II; angiotensin-II; CDKs; cyclin-dependent kinases; ChGn; chondroitin N-acetylgalactosaminyltransferase; ChPF; chondroitin polymerizing factor; ChSy; chondroitin synthase; CS; chondroitin sulfate; CVDs; cardiovascular diseases; C4S; chondroitin-4-sulf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; ACN; Anthocyanin; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; ARAB; Arabinose; DAD; Diode Array Detector; EPL; ɛ-poly-l-lysine; ESI; Electrospray Ionization; GAL; Galactose; GC; Gas Chromatography; GLC; Glucose; GMD; Golm Metabolome Database; HILI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Microbial fuel cell; Xylose; Continuous operation; Up-flow; Hydraulic retention time; Microbial community; CE; Coulombic efficiency (%); COD; chemical oxygen demand; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; HRT; hydraulic retention time (d); MFC; mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Triterpene glycosides; Adjuvant; Cancer; Targeted toxins; Antimicrobial; Anti-inflammatory; Vaccines; QS-21; AD; Alzheimer's disease; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; AS; adjuvant system; Aβ; amyloid β; APC; antigen presenting cells; Api; apio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Ultrafiltration; Adsorption; Polyphenols recovery; Eucalyptus bark; Biorefinery; Ara; arabinose; BV; bed volume; DF; diafiltration; DJWOCE; diafiltration of OCE; DJWCJW; diafiltration of pre-concentrated OCE with membrane JW; DPLEICPLEI; diafiltration of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Glycomimetic; Carbasugar; Cycloalkyl ether; Arabinose; Xylose; RCM; Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside (PubChem CID: 96666); Methyl alpha-d-arabinofuranoside (PubChem CID: 11389582); Cholestanol (PubChem CID: 6665); Methyl (triphenylphospho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; Glycomimetic; Carbasugar; Cycloalkyl ether; Arabinose; Xylose; RCM; Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside (PubChem CID: 96666); Methyl alpha-d-arabinofuranoside (PubChem CID: 11389582); Cholestanol (PubChem CID: 6665); Methyl (triphenylphospho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide; Ara; arabinose; APS; Astragalus membranaceus; DC; dendritic cells; DMEM; dulbeccoâ¿¿s modified eagle medium; FBS; fetal bovine serum; FITC; fluorescein isothiocyanate; GLP; Ganoderma luci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; A; arabinose; AD; anaerobic digestion; APO; aromatic peroxygenase; BMP; biochemical methane potential; BRF; brown rot fungi; COD; chemical oxygen demand; Cs; Cyathus stercoreus; Csub; Ceriporiopsis subvermispora; Cster; Cyathus stercoreus AW 03-72; d; day
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گزیلوز; DES; deep eutectic solvent(s); CC; choline chloride; Glu; glucose; Man; mannose; Ara; arabinose; Xyl; xylose; Rf; retention factor; Deep eutectic solvents; Green reaction system; Glycolipid synthesis; Lipase; Transesterification;