کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1069771 1486139 2015 6 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The interest in eight new psychoactive substances before and after scheduling
ترجمه فارسی عنوان
رغبت به هشت ماده جدید روانگردان قبل و بعد از برنامه ریزی
کلمات کلیدی
سیاست دارویی، تعالی قانونی، مواد روانگردان جدید. انجمن اینترنتی، قانون گذاری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. روشها

2.1 مقررات قانونی سوئدی مواد روانگردان

2.2 انجمن Flashback 

2.3 مواد

2.4. تحلیل دادهها (داده کاوی)

2.4.1 تحلیل آماری. 

جدول 1 مواد مورد بررسی قرار گرفته. نامهای طولانی بر اساس کنوانسیون های سوئد تعریف شده و در اسناد قانونی آمده است. تمام مواد به عنوان مواد مخدر (SFS 1992: 1554) به جز 6-APB طبقه بندی شده که به عنوان خطر برای سلامتی مطرح می باشند (SFS 1999: 42).

2.4.2 محتویات پست.

2.4.3 مجموعه داده های مرجع.

3. نتایج

3.1 فعالیت به عنوان تابع زمان

جدول 2 فعالیت کل موضوعات مورد بررسی.

شکل 1 فعالیت FB برای 4-HO-MET. منحنی تعداد پست های ساخته شده در روز برای 4-HO-MET، را نشان می دهد. خط چین و پیکان نقطه زمانی را نشان میدهد وقتی ماده غیرقانونی شد.

3.2 فعالیت در موضوعات مرتبط با مواد مخدر

4. بحث

شکل 2. فعالیت FB برای چهار ماده به عنوان تابعی از زمان. منحنی ها نشانگر تعداد پست ها در روز برای هفت ماده نشان داده شده در پلاتهاست

نقش منابع مالی
ترجمه چکیده
سابقه و هدف: در سالهای اخیر، مصرف تفریحی مواد روانگردان جدید (NPS) افزایش یافته است. NPS به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی محسوب می شود و واکنش اصلی برای این تهدید، این است که خرید و فروش این مواد، غیر قانونی باشد. در سوئد، در طول 5 سال گذشته، 62 ماده جدید به عنوان مواد مخدر طبقه بندی شده اما شناخت اثرات ساخت یک ماده خاص غیر قانونی، به مقدار کمی است. هدف از این کار مطالعه کردن این مساله است که چگونه وضعیت قانونی بر علاقه و رغبت به NPS در سوئد تأثیر می گذارد. روشها: 45000 پست در یک انجمن اینترنتی سوئدی (Flashback Forum) مربوط به 8 NPS (MDPV، Methylone، 4-MEC، 4-HO-MET، MXE، 6-APB، AH-7921 و 3- MMC) به منظور تعیین شاخص های وابسته به زمان رغبت به این مواد، ساخته شده است. تحلیل مداخله ای برای بررسی تأثیر وضعیت قانونی در مورد علاقه انجمن، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: برای همه هشت ماده، فعالیت در انجمن (اندازه گیری شده به عنوان تعداد پست در روز)، یک کاهش شدید در اطراف زمان طبقه بندی را نشان داد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در هفت تا از هشت مورد، کاهش فعالیت به دلیل وضعیت قانونی مواد، می باشد. نتيجه گيري: وضعيت قانونی مواد، تأثير قابل توجهي بر علاقه به مواد دارد. معیار جدید مورد استفاده برای ردیابی علاقه به NPS خاص می تواند یک ابزار مفید برای پیروی از روند استفاده مواد در تقریب در زمان واقعی باشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی


• Activity on an Internet discussion forum is used to track interest in NPS.
• The legal status of the substances has a major effect on the activity.
• When a substance becomes illegal, interest is sometimes diverted to other substances.

BackgroundIn recent years the recreational use of new psychoactive substances (NPS) has increased. NPS are considered a threat to public health and the main response to this threat is to make the selling and buying of these substances illegal. In Sweden, during the last 5 years, 62 new substances have been classified as narcotics but little is known of the effects of making a particular substance illegal. The aim of this work is to study how legal status influences the interest in NPS in Sweden.MethodsForty-five thousand posts made in a Swedish Internet discussion forum (Flashback Forum) related to eight NPS (MDPV, Methylone, 4-MEC, 4-HO-MET, MXE, 6-APB, AH-7921, and 3-MMC) were used to derive time-dependent measures of interest in these substances. Intervention analyses were used to investigate the effects of legal status on the forum interest.ResultsFor all eight substances the activity on the forum (measured as number of posts per day) showed a drastic decrease around the time of classification. The statistical analysis showed that in seven of eight cases, the drop in activity could be accounted for by the legal status of the substances.ConclusionsThe legal status of the substances was shown to have a substantial effect on the interest in the substances. The novel measure used to trace the interest in particular NPS could be a useful tool to follow trends in substance use in almost real-time.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Drug and Alcohol Dependence - Volume 152, 1 July 2015, Pages 73–78
نویسندگان
,