کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1137963 1489131 2013 8 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A hybrid approach of support vector regression with genetic algorithm optimization for aquaculture water quality prediction
ترجمه فارسی عنوان
روش ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبانی با بهینه سازی الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی کیفیت آب کشاورزی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. روش تحقیق

2.1 الگوریتم های ژنتیک (GA)

شکل 1. نگاشت فضای ورودی به ویژگی با ابعاد بالا

2.2 رگرسیون بردار پشتیبانی

شکل 2. مدل RGA-SVR

2.3 بهینه سازی مدل SVR بر پایه RGA

3. جمع آوری داده ها و پیش پردازش کیفیت آب در پرورش خرچنگ رودخانه

3.1 جمع آوری داده ها

3.2 پیش پردازش داده

3.3 طراحی یک مدل پیش بینی کیفیت آب کشاورزی بر اساس RGA-SVR

شکل 3. طرحی از رابطه بین وضوح مکانی و واریانس محلی 

جدول 1. مقایسه نشانگر معیار عملکرد برای روش های مختلف (محتوای DO)

جدول 2. مقایسه نشانگر معیار عملکرد برای روش های مختلف (دمای آب)

4. نتایج تجربی و بحث و بررسی

4.1 نتایج تجربی

شکل 4. پیش بینی محتوای DO

شکل 5. پیش بینی دمای آب

5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
پیش بینی کیفیت آب نقش مهمی در مدیریت مدرن خرچنگ رودخانه ایفا می کند. بدلیل رفتار غیرخطی و ناایستای کیفیت آب، دقت روش های سنتی متداول شامل تحلیل های رگرسیونی و شبکه های عصبی با محدودیت مواجه است. در این مقاله، یک مدل پیش بینی بر اساس رگرسیون بردار پشتیبانی (SVM) برای حل مسئله پیش بینی کیفیت آب رودخانه پیشنهاد شده است. برای تشکیل یک مدل SVR کارآمد، پارامترهای SVR باید با دقت تنظیم شده باشند. این مطالعه روشی ترکیبی موسوم به رگرسیون بردار پشتیبانی با الگوریتم ژنتیک با کدگذاری عدد صحیح (RGA-SVR) را ارائه می کند که با استفاده از الگوریتم های ژنتیک با مقدار حقیقی پارامترهای بهینه SVR را جستجو کرده و مدل های SVR را با استفاده از پارامترهای بهینه ایجاد می کند. این روش برای پیش بینی داده های جمع آوری شده کیفیت آب کشاورزی از مزارع آبی یژینگ چین است. نتایج تجربی نشان می دهند که RGA-SVR نسبت به SVR سنتی و شبکه عصبی با یادگیری پس انتشار (BP) عملکرد بهتری را در معیارهای خطای مجذور میانگین ریشه (RMSE) و خطای درصد مطلق میانگین (MAPE) ارائه می دهد. در این مقاله اثبات شده است که مدل RGA-SVR روشی کارآمد برای پیش بینی کیفیت آب کشاورزی است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی

Water quality prediction plays an important role in modern intensive river crab aquaculture management. Due to the nonlinearity and non-stationarity of water quality indicator series, the accuracy of the commonly used conventional methods, including regression analyses and neural networks, has been limited. A prediction model based on support vector regression (SVR) is proposed in this paper to solve the aquaculture water quality prediction problem. To build an effective SVR model, the SVR parameters must be set carefully. This study presents a hybrid approach, known as real-value genetic algorithm support vector regression (RGA–SVR), which searches for the optimal SVR parameters using real-value genetic algorithms, and then adopts the optimal parameters to construct the SVR models. The approach is applied to predict the aquaculture water quality data collected from the aquatic factories of YiXing, in China. The experimental results demonstrate that RGA–SVR outperforms the traditional SVR and back-propagation (BP) neural network models based on the root mean square error (RMSE) and mean absolute percentage error (MAPE). This RGA–SVR model is proven to be an effective approach to predict aquaculture water quality.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 58, Issues 3–4, August 2013, Pages 458–465
نویسندگان
, , , , , ,