الگوریتم های ژنتیک

در این صفحه تعداد 3326 مقاله تخصصی درباره الگوریتم های ژنتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم های ژنتیک
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های ژنتیک; Financial sector; Electronic banking; Trust; Variable selection; Multi-objective optimisation; MOEAs; NSGA-II; MOGA; Genetic algorithms
مقالات ISI الگوریتم های ژنتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های ژنتیک; AA; Aquatic Acidification; AE; Aquatic Ecotoxicity; AEU; Aquatic Eutrophication; C; Carcinogen; CdTe; Cadmium-Telluride; CIS; Copper-Indium-Selenide; CUT; cut-off value; EPBT; Energy Payback Time; GA; Genetic Algorithms; GW; Global Warming; IR; Ionizing R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های ژنتیک; Electric power system; Power grid; High voltage transmission networks; Contingency analysis; Community detection; Genetic algorithms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های ژنتیک; Multi-objective optimisation; Hysteretic models; Genetic Algorithms; Identifiability; Tolerance-based Pareto dominance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های ژنتیک; Display advertising campaigns; Direct response; Optimization; Genetic algorithms; Micro-targeting; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های ژنتیک; Power converter; Genetic algorithms; Reliability estimation; Optimization methods; Reliability; Circuit optimization; Circuit reliability; FIDES methodology; Failure rate; Thermal factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های ژنتیک; LFC; Load Frequency Control; PMU; Phasor Measurement Units; CBM; Condition-based Maintenance; RUL; Remaining Useful Lifetime; NHPP; Non-Homogeneous Poisson Process; EM; Expectation-Maximization; PBM; Performance-based Maintenance; MCR; Maintenance Cost Ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم های ژنتیک; AUV/ROV propulsion design; Autonomous underwater robots; Genetic algorithms; Task-based design; Model-based mobile robot control;