کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
140790 162784 2016 14 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Investigating the role of fan club membership on perceptions of team brand equity in football
ترجمه فارسی عنوان
بررسی نقش عضویت در باشگاه هواداران در برداشت از ارزش برند در تیم فوتبال
خدمات تولید محتوا

این مقاله ISI می تواند منبع ارزشمندی برای تولید محتوا باشد.

  • تولید محتوا برای سایت و وبلاگ
  • تولید محتوا برای کتاب
  • تولید محتوا برای نشریات و روزنامه ها
  • و...

پایگاه «دانشیاری» آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با استفاده از این مقاله علمی، برای شما به زبان فارسی، تولید محتوا نماید.

تولید محتوا
با 10 درصد تخفیف ویژه دانشیاری
کلمات کلیدی
فوتبال؛ تیم های ورزشی حرفه ای؛ عضویت طرفداران در باشگاه؛ ارزش ویژه برند
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.    مقدمه

2. مبنای نظری

 2.1. عضویت باشگاه هواداران

2.2 ارزش برند ورزشی

 3. روش

 3.1. روش تحقیق 

 3.2 جمع آوری داده ها و نمونه

3.3. اندازه گیری ها

3.4. تجزیه و تحلیل داده ها 

4. نتایج

 4.1. ارزیابی ارزش برند تیم

4.2 مقایسه بین اعضای باشگاه هواداران تیم و افراد غیر عضو 

3.4 روایی پیش بین

جدول 1، بارها عاملی، پایایی مرکب  (CR)، واریانس متوسط استخراجی (AVE) و مربع همبستگی میان سازه ها برای هر دو گروه (اعضای باشگاه هواداران تیم و افراد غیر عضو )

5. بحث
ترجمه چکیده
ارزش برند با تمرکز بر برآورد هواداران، برای تیم های ورزشی حرفه بسیار حیاتی است. مطالعه کنونی با هدف بررسی تفاوت در برداشت از ارزش برند تیم بین اعضای باشگاه هواداران و افراد غیر عضو، و نقش پیش بینی کننده ابعاد ارزش برند بر نیات رفتاری انجام شد. داده ها از هواداران تیم های لیگ حرفه ای فوتبال (تعداد = 2287) با مقیاس مبتنی بر ارزش برند مبتنی بر تماشاگر جمع آوری گردید. نتایج از طریق تحلیل عاملی تأییدی شواهد ئر مورد ویژگی های روان سنجی مقیاس اندازه گیری فراهم می کند. تجزیه و تحلیل چند گروهی CFA نشان دهنده ثبات عاملی مدل در هر دو گروه است، در حالی که مقایسه میانگین نهفته تفاوت قابل توجهی میان ابعاد بازاریابی برند، تعامل اجتماعی، تعهد، تیم، ویژگی های سازمانی، موفقیت تیم، سر مربی، مدیریت، استادیوم و دورنی سازی نشان داد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل چند گروهی SEM نشان داد که روابط بین ابعاد ارزش برند و نیات رفتاری به میزان قابل توجهی در میان گروه های مختلف ، متفاوت نیست. تعامل اجتماعی، موفقیت تیم و درونی سازی پیش بینی کننده مثبت و معنادار از نیات رفتاری در میان نمونه بود. این یافته ها اهمیت مطالعه انواع مختلف مصرف کنندگان را متذکر شده و کاربرد مفاهیم مدیریتی، مانند نیاز به باشگاه هواداران برای ایجاد روابط متقابل با هواداران به منظور افزایش سطح درونی سازی و کمک به افزایش نیات رفتاری را نشان می دهد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار، مدیریت و حسابداری (عمومی)
چکیده انگلیسی


• Fan club members have a greater perception of team brand equity than non-members.
• Internalization is significantly higher for fan club members than for non-members.
• The relationships between brand equity dimensions and behavioral intentions are similar across fan club members and non-members.
• Team success, social interaction and internalization are important aspects to increase behavioral intentions for both fan club members and non-members.

Researchers have suggested that brand equity is vital for professional sport teams by focusing on the examination of sport fans in general. The current study aims to examine the differences in team brand equity perceptions between fan club members and non-members, and the predictive role of brand equity dimensions on behavioral intentions. Data were collected from fans of a professional football league (n = 2287) with an adapted version of the spectator-based brand equity scale. The results gathered through a confirmatory factor analysis provide evidence of fair psychometric properties of the measurement scale. A multi-group CFA analysis showed factorial stability of the model in both groups, while the latent mean comparisons revealed significant differences in the dimensions of brand mark, social interaction, commitment, team history, organizational attributes, team success, head coach, management, stadium, and internalization. In addition, a multi-group SEM analysis revealed that the relationships between brand equity dimensions and behavioral intentions are not significantly different among the groups. Social interaction, team success and internalization were the significant positive predictors of behavioral intentions among the overall sample. These findings highlight the importance of studying different types of consumers and suggest managerial implications, such as the need for clubs to establish reciprocal relationships with fans in order to increase their levels of internalization and contribute to increased behavioral intentions.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Sport Management Review - Volume 19, Issue 2, April 2016, Pages 157–170
نویسندگان
,,,,,,