کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
140885 162791 2015 11 صفحه PDF 16 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Curiosity generating advertisements and their impact on sport consumer behavior
ترجمه فارسی عنوان
تبلیغات کنجکاوی برانگیز و تاثیر آن‌ها بر رفتار مصرف کننده ورزش
کلمات کلیدی
شکاف دانش؛ کنجکاوی در ورزش؛ اثر میانجیگری از کنجکاوی دولت تولید. رمانتیک
فهرست مطالب مقاله

چکیده 
کلمات کلیدی
.1 مقدمه 
2.    پیش زمینه نظری
2.1    کنجکاوی 
جدول 1: مفهوم Berlyne از کنجکاوی در زمینه ورزشی
2.2    شکاف دانش کنجکاوی برانگیز
2.3    پژوهش بر مصرف کننده ورزش و کنجکاوی در زمینه ورزشی
3.    متد 
3.1    تست آزمایشی:پیش تست تبلیغات و بررسی دستکاری 
3.2    مطالعه 1
3.2.1    ابزار
جدول 2 آماره‌های توصیفی برای متغیرهای جمعیت شناختی
3.2.2    رویه‌ها و نمونه
3.3    مطالعه2
3.3.1    ابزار 
3.3.2    رویه‌ها و نمونه 
3.4    تحلیل اماری 
4.    نتایج 
4.1    روابط مستقیم بین شکاف دانش و برانگیختن کنجکاوی (H1) و نیت و برانگیختن کنجکاوی (H2)
4.2.اثر میانجی برانگیختن کنجکاوی بر روابط بین شکاف دانش و نیت (H3)
جدول 3 رابطه مستقیم بین شکاف دانش و کنجکاوی ایجاد شده (H1)
جدول 4 : رابطه مستقیم بین برانگیختن کنجکاوی و نیت (H2)
4.2.1 مدل اندازه گیری
4.2.2 مدل معادلات همزمان 
شکل 1: مدل معادلات شبیه سازی مفروض
5.    بحث
شکل 2: روابط بین سطوح شکاف دانش و مصرف رسانه (Park et al., 2009)
6.    محدودیت‌ها و جهات پژوهشی آینده 
 
ترجمه چکیده
هدف این مطالعه بسط کار Menon و Soman و بررسی تاثیر سطوح متفاوت شکاف دانش بر تولید حالت کنجکاوی در یک محیط ورزشی، و بررسی تاثیر حالت کنجکاوی بر قصد تماشای یک ورزش جدید است. مجموع 507 شرکت کننده به کار گرفته شدند و ANOVAs، رگرسیون‌های چندگانه،و مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط استفاده شدند. نتایج نشان می‌دهد که ایجاد حالت کنجکاوی برای گروه‌هایی که تبلیغات با شکاف دانش متوسط را می‌بینند به صورت قابل توجهی بهتر است. نتایج نشان می‌دهند که حالت کنجکاوی ایجاد شده اثر تعدیل کننده قابل توجهی بر روابط بین شکاف دانش و قصد نگاه کردن ورزش جدید دارد که در تبلیغات نشان داده شده است. این مطالعه بیان می‌کند که افزایش درک اثر کنجکاوی و شکاف دانش بر مصرف کنندگان ورزشی ممکن است سودمند باشد. پیامدهای دقیق برای شرکت کنندگان و پژوهشگران نیز بیان شدند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار، مدیریت و حسابداری (عمومی)
چکیده انگلیسی

• We created three advertisements with low, moderate, and high knowledge gap.
• Those watching moderate knowledge gap advertisements show greater generated state curiosity.
• Generated state curiosity shows a significant impact on intention to watch the sport.
• Fortifying generated state curiosity will increase sport consumers’ behavioral intentions.
• Mediation effect of generated state curiosity on the relationship between the knowledge gap and the intention exists.The purpose of this study was to expand on the work of Menon and Soman and examine the impact of different levels of knowledge gap on the generation of state curiosity in a sport setting, and to investigate the impact of state curiosity on the intention to watch a novel sport. A total of 507 participants were recruited and ANOVAs, multiple regressions, and structural equation modeling were employed to examine the relationships. The results indicated that generated state curiosity was significantly greater for the group that viewed the moderate knowledge gap advertisement. Results also indicated that generated state curiosity had a significant mediating effect on the relationship between knowledge gap and the intention to watch the novel sport indicated in the advertisement. This study suggests that an increased understanding of the impact of curiosity and knowledge gap on sport consumers may be useful. Detailed implications for both practitioners and researchers are suggested.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Sport Management Review - Volume 18, Issue 3, August 2015, Pages 359–369
نویسندگان
, , , ,