کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
259187 503628 2012 5 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mechanical properties of self-compacting concrete incorporating quarry dust powder, silica fume or fly ash
ترجمه فارسی عنوان
خواص مکانیکی بتن خود متراکم با ترکیب پودر گرد و غبار، دی اکسید(بخار) سیلیکا یا خاکستر سبک(نرمه خاکستر)
کلمات کلیدی
بتن خود متراکم-پودر گرد و غبار معدنی-خواص مکانیکی-مقاومت فشاری-سرعت پالس-مقاومت خمشی- استحکام کششی شکافدار(دو نیم شده)
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.برنامه(طرح)تجربی

2.1.سیمان و فیلرها(پر کننده ها)

2.2.ترکیبات(مصالح)

2.3.نرم(خمیر کننده) و تثبیت کننده

2.4.طراحی مخلوط

2.5. آماده سازی و آزمایش نمونه 

3.نتایج

3.1.استحکام(مقاومت)فشاری(تراکمی)

تصویر 1. مقاومت فشاری بر حسب سن در نمونه های SCC

تصویر 3. استحکام کششی نمونه های SCC پس از 28 روز نگهداری

3.2.سرعت پالس

3.3.استحکام کششی تقسیم شده

3.4.استحکام خمشی

3.5. همبستگی خواص مکانیکی SCC

تصویر2. تغییر سرعت پالس برحسب سن(عمر) در نمونه SCC

تصویر4. استحکام کششی نمونه های SCC پس از 28 روز نگهداری و عمل آوری

تصویر5. همبستگی بین مقاومت فشاری و سرعت پالس نمونه هایی شامل QDP

تصویر6. همبستگی بین مقاومت فشاری و استحکام کششی نمونه هایی شامل QDP.

تصویر7. همبستگی بین مقاومت فشاری و استحکام خمشی نمونه هایی دارای QDP.

4.بحث و گفتگو

5.نتیجه گیری

 
ترجمه چکیده
این مقاله،نتایج مطالعه ی انجام شده ای را ارائه می دهد تا خواص مکانیکی بتن خود متراکم(SCC) آماده شده با استفاده از پودر گرد و غبار معدنی(QDP)،بخار سیلیکا(SF)به اضافه QDP یا تنها خاکستر سبک(FA)،را مورد ارزیابی قرار دهد.آزمایشاتی انجام شد تا نسبت های مورد نیاز QDP،SF+QDP،یا FA برای ایجاد SCC به معیارهای جریان دست یابد.نمونه های SCC برای مقاومت فشاری، سرعت پالس، استحکام کششی و استحکام خمشی.آماده شده و مورد آزمایش قرار گرفتند.این نتایج نشان دادند که خواص مکانیکی SCC با ترکیب QDP برابر یا بهتر از آن دسته خواص SCC ایجاد شده توسط SF+QDPیا FA به تنهایی است. استفاده از QDP به تنهایی صرفه جویی در هزینه های قابل توجهی را در مناطقی که SF و FA باید از سایر کشورها وارد شوند، منجر می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی

This paper presents the results of a study conducted to evaluate the mechanical properties of self-compacting concrete (SCC) prepared using quarry dust powder (QDP), silica fume (SF) plus QDP or only fly ash (FA). Trials were conducted to assess the proportions of QDP, SF + QDP or FA required for producing SCC meeting the flow criteria. SCC specimens were prepared and tested for compressive strength, pulse velocity, split tensile strength and flexural strength. The results indicated that the mechanical properties of SCC incorporating QDP (8–10%) were equal to or better than those of SCC prepared with either SF plus QDP or FA alone. The use of QDP alone results in a significant cost saving in regions where SF and FA have to be imported from other countries.


► Silica fume (SF) and fly ash (FA) are normally used in Self compacting concrete (SCC).
► Since these materials are costly, SCC was developed utilizing a cheap waste material, namely quarry dust powder (QDP).
► Mechanical properties of SCC with QDP were better than those of SCC with SF or FA.
► The use of QDP in SCC resulted in cost saving and the utilization of waste materials.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Construction and Building Materials - Volume 26, Issue 1, January 2012, Pages 547–551
نویسندگان
,