کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
333201 545907 2016 8 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A comparison of the nature and correlates of panic attacks in the context of Panic Disorder and Social Anxiety Disorder
ترجمه فارسی عنوان
مقایسه ماهیت و همبسته های حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک و اختلال اضطراب اجتماعی
کلمات کلیدی
حملات پانیک، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال پانیک
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه: ماهیت و همبسته های حملات پانیک که در زمینه اختلال پانیک و اختلال اضطراب اجتماعی رخ می دهند. 

2. روش

2.1 شرکت کنندگان

2.2 مقیاسها

2.3 شیوه 

2.4 تحلیل داده ها

3. نتایج

3.1 شدت بالینی اختلال پانیک و اختلال اضطراب اجتماعی

3.2 رتبه حملات پانیک در اختلال پانیک و اختلال اضطراب اجتماعی

3.3 حملات پانیک اصلی

3.4 مقایسه حملات پانیک اصلی در اختلالات

شکل1. فراوانی نشانه های حمله پانیک طبق نوع وحشت اصلی: شکل 1 شامل فراوانی، برحسب درصد تایید شرکت کننده، نشانه های جداگانه حمله پانیک طبق نوع پانیک اصلی است. 

جدول1. پیشگویی فراوانی نشانه حمله پانیک از روی نوع حمله پانیک

جدول2 پیشگویی شدت حمله پانیک از روی نوع حمله پانیک

شکل2.   شدت نشانه های حمله پانیک طبق نوع حمله پانیک اصلی. میانگین رتبه شدت برای هر نشانه حمله پانیک طبق نوع حمله اصلی را نشان می دهد. حداکثر نمره در هر مورد 8 است. 

شکل3. بارگذاری نشانه در بُعد حمله پانیک

جدول3. آزمونهای omnibus رگرسیون منطقی چندجمله ای 

3.5 تحلیل تابع تفکیک کننده

جدول4. همبسته های بالینی پیشگویی شده بوسیله شدت حمله پانیک

3.6 دسته بندی حمله پانیک اصلی طبق نشانه های حمله پانیک 

3.7 همبسته های بالینی

4. بحث
ترجمه چکیده
حملات پانیکی که خارج از اختلال پانیک رخ می دهند علیرغم شمول آنها بعنوان یک شاخص تشخیصی در راهنمای تشخیصی و آماری برای اختلالات روانی (DSM-5) کاملا شناخته شده نیستند. این پژوهش حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک را درمقایسه با اضطراب اجتماعی برحسب فراوانی نشانه، حساسیت، و همبسته های بالینی آنها مقایسه می کند. روش: شرکت کنندگان (n=404) با استفاده از رنامه مصاحبه اختلالات اضطراب مورد مصاحبه قرار گرفتند، که رتبه بندیهای مصاحبه گر از حملات پانیک و نشانه های حمله پانیک، و همچنین مشخصات آماری و بالینی دیگر را تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج: حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک با تعداد بیشتر و حساسی نشانه ها درمقایسه با حملات پانیک در زمینه اختلال اضطراب اجتماعی توصیف شدند، و با سابقه آسیب، در درمان روانپزشکی بستری، و مصرف بنزودیازپین ارتباط داشتند. حملات پانیک اضطراب اجتماعی با کاهش مسائل سلامت جسمانی ارتباط داشتند. نشانه های حمله پانیک شناختی بیشتر در اختلال پانیک شایع بود و با انواع همبسته های بالینی ضعیف تر مرتبط بود. نتایج: حملات پانیک در زمینه اختلال پانیک شدیدتر از اضطراب اجتماعی است، و این محرک آن می تواند اختلالات شناختی درطول آن حملات باشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی روانپزشکی بیولوژیکی
چکیده انگلیسی


• Panic attacks are more severe in Panic Disorder (PD-PA) than Social Anxiety (SAD-PA).
• PD-PA are associated with trauma, inpatient treatment, and benzodiazepine use.
• SAD-PA have fewer cognitive symptoms and related clinical correlates.

Panic attacks occurring outside of Panic Disorder are not well-understood despite their inclusion as a diagnostic specifier in the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-5). This study compares panic attacks in the context of Panic Disorder compared to social anxiety in terms of their symptom frequency, severity, and clinical correlates. Method: Participants (n=404) were interviewed using the Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS-IV-L; Brown et al., 1994), from which we analyzed interviewer ratings of panic attacks and panic attack symptoms, as well as other demographic and clinical characteristics. Results: Panic attacks in the context of Panic Disorder were characterized by a greater number and severity of symptoms compared to panic attacks in the context of Social Anxiety Disorder, and were associated with a history of traumatization, inpatient psychiatric treatment, and benzodiazepine use. Social anxiety panic attacks were associated with reduced physical health concerns. Cognitive panic attack symptoms were more prevalent in Panic Disorder and were associated with a variety of poor clinical correlates. Conclusions: Panic attacks in the context of Panic Disorder are more severe than those in social anxiety, and this may be driven by cognitive disturbances during those attacks.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Psychiatry Research - Volume 235, 30 January 2016, Pages 69–76
نویسندگان
, , , , , ,