کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
3341288 1214196 2016 4 صفحه PDF 6 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
B cells and antibodies in progressive multiple sclerosis: Contribution to neurodegeneration and progression
ترجمه فارسی عنوان
سلول های B و آنتی بادی ها در MS پیشرونده: دخالت تخریب عصبی و پیشرفت
کلمات کلیدی
مولتیپل اسکلروزیس؛ سیستم عصبی مرکزی؛ سلول های B؛ آنتی بادی؛ آنتی ژن مرتبط با اسپرم
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی 

1- مقدمه

2.سلول هایB در نورودژنراسیون عصبی و MS پیشرونده

3.1  آنتی بادی IgM اليگوکلونال Intratechal

3.2آنتی بادی ضد SPAG16

3.3. سایر اتو آنتی بادی ها 

4.  نتیجه گیری

شکل 1: اثبات کنونی برای دخالت سلول های B و آنتی بادی ها در نورودژنراسیون و پیشرفت. در خون محیطی بیماران SPMS، افزایش تعداد بلاست های پلاسما (1) سلول های CD83 + B (2) سلول های فعال (3) DC-SIGN + B وجود داشت. افزایش بیان CD80 / CD86 سلول B در MS با نورودژنراسیون  بالا (4) نتایج بالینی مثبت با استفاده از اكرليزومب به دست امد (5) و افزایش اتوآنتی بادی های سرم / پلاسما (6) در CNS، فولیکولهای اکتوپیک (7) و ضایعات قشری غنی از سلول (8) B شناسایی شدند. 

 MS CSF پیش رونده تعداد سلول های Bرا افزایش داد  (9)، LS-OCMB و anti-SPAG16 OCB  (10)  همراه با افزایش اتو آنتی بادی ها(11) را نشان داد. * ارتباط با نورودژنراسیون یا پیشرفت را نشان می دهد.

شکل 2: نمایش خلاصه ای از آنتی بادی های SPAG16 و anti-SPAG16 در MS.. سیتوکین های پیش التهابی و دیگر واسطه های التهابی، مانند اکسید نیتریک (NO) و گونه های واکنش پذیر اکسیژن  (ROS)، آستروسیت ها را فعال می کنند و منجر به افزایش SPAG16 می شوند(1)آسیب به آستروسیت ها باعث انتشار SPAG16  و (2)آنتی بادی های ضد SPAG16 می تواند شکل بگیرد (3). در نهایت، آنتی بادی anti-SPAG16 به هدف متصل و باعث آسیب می شود(4) توابع ممکن از SPAG16 نشان داده شده است.

 
ترجمه چکیده
مولتیپل اسکلروز (MS) یک بیماری التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی (CNS) است که با دمیلینه شدن، دژنراسیون آکسون و گلیوز شناخته می شود. فرآیند پیشرونده یک موضوع پژوهشی مهم است زیرا در مورد مکانیسم های پایه آن چیز زیادی شناخته نشده است و هیچ درمانی در دسترس نیست. اگر چه MS پیشرونده به طور سنتی دژنراسیون عصبی و التهاب CNS در نظر گرفته می شد در حال حاضر ناشی از نورودژنراسیون عصبی و پیشرفت آن در نظر گرفته می شود. در این مقاله مروری، دخالت سلول های B و آنتی بادی ها در MS پیشرونده مورد بحث قرار گرفته است. شناسایی فولیکول های اکتوپیک مننژیتی B در بیماران به طور ثانویه پیشرفته MS (SPMS) و استفاده موفق از درمان تخلیه سلول های B در بیماران پیشرفته اولیه MS (PPMS) اهمیت سلول های B در پیشرفت MS را برجسته کرده اند. همچنین مدارکی برای نقش آنتی بادی ها در دژنراسیون عصبی و پیشرفت در MS موجود است. در اینجا، تولید ایمونوگلوبولین اولیگوکلونال انسانی (IgM) و آنتی بادی های واکنش پذیر، با تمرکز به آنتی بادی هایی که علیه آنتی ژن مرتبط با اسپرم 16 (SPAG16)به کار رفته اند، شرح داده شده است. تحقیقات بیشتر در مورد نقش سلول های B و آنتی بادی های خودی در پیشرفت MS می تواند منجر به فرصت های پیش آگهی و درمانی جدید شود.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری ایمنی شناسی و میکروب شناسی ایمونولوژی
چکیده انگلیسی

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease of the central nervous system (CNS) characterized by demyelination, axonal degeneration and gliosis. The progressive form of MS is an important research topic as not much is known about its underlying mechanisms and no therapy is available. Although progressive MS is traditionally considered to be driven by neurodegeneration, compartmentalized CNS inflammation is currently accepted as one of the driving processes behind neurodegeneration and progression. In this review, the involvement of B cells and antibodies in progressive MS is discussed. The identification of meningeal ectopic B cell follicles in secondary progressive MS (SPMS) patients and the successful use of B cell-depleting therapy in primary progressive MS (PPMS) patients have underlined the importance of B cells in progressive MS. Proof is also available for the role of antibodies in neurodegeneration and progression in MS. Here, oligoclonal immunoglobulin M (IgM) production and autoreactive antibodies are described, with a focus on antibodies directed against sperm-associated antigen 16 (SPAG16). Further research into the role of B cells and autoantibodies in MS progression can lead to novel prognostic and theranostic opportunities.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Autoimmunity Reviews - Volume 15, Issue 9, September 2016, Pages 896–899
نویسندگان
, , ,