کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
335013 546747 2013 8 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
General emotion processing in social anxiety disorder: Neural issues of cognitive control
ترجمه فارسی عنوان
پردازش هیجانی عمومی در اختلال اضطراب اجتماعی :جنبه های عصبی کنترل شناختی
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

کلید واژه ها

1.مقدمه

2.روش ها

2.1 افراد 

جدول 1: داده های جمعیتی و رفتاری و روانی افراد

جدول 2 مناطق مغزی تحت تأثیر کنترل شناختی در پیش بینی تصاویر عاطفی منفی

2.2پرسشنامه ها و امتیاز دهی به تصاویر

2.3تکلیف آزمایشی

شکل 1 خلاصه ای از الگوی پیش بینی و ادراک محرک های هیجانی (نشانه ها بزرگ نشان داده شده اند، 1 TR = 1980 میلی ثانیه).

2.3.1 دستور کار

2.4تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI

2.4.1تصویر برداری

2.4.2آمارها و تحلیل fMRI

3. نتایج

3.1پرسشنامه ها و امتیاز بندی تصاویر

3.2کنترل شناختی در طول پیش‌بینی تصاویر منفی در SAD : مقایسه گروه ها

شکل 2. کاهش فعالیت مغز در قشر گیجگاهی-آهیانه ای چپ در طول پیش بینی تصاویر منفی و خنثی در بیماران استفاه کننده از کنترل شناختی نسبت به گروه های پایه

جدول 3: مناطق مغزی تحت تاثیر کنترل شناختی در هنگام ادراک تصاویر منفی

3.3اثر کنترل شناختی در طول ادراک تصاویر منفی در SAD  : مقایسه گروه ها 

شکل 3. کاهش فعالیت مغز در قشر گیجگاهی-پس سری است در طول پیش بینی تصاویر منفی و خنثی در بیماران استفاه کننده از کنترل شناختی نسبت به گروه های پایه

شکل 4. کاهش فعالیت مغز در ناحیه شکنج- آمیگدال  پاراهیپوکامپ چپ در طول پیش بینی تصاویر منفی و خنثی در بیماران استفاه کننده از کنترل شناختی نسبت به گروه های پایه 

شکل 5: تأثیر کنترل شناختی در طی پیش بینی (exp) و ادراک (perc) در ناحیه مکعبی آناتومیک مورد توجه در قشر پیش پیشانی میانی (با نقطه روشن، Talمختصات Talairach مشتق شده از متاآنالیز Kalisch، x,y، z=، 3,9، 49،، حجم 10 *10 *10 میلی متر مکعب ).

جدول 4 اثر كنترل شناختي در قشر پيش پیشانی میانی (ROI مکعبی آناتوميك، x، y، z=، 1,16، 51، 10 10 10 mm3).

3.4. تأثیر کنترل شناختی در MPFC در SAD 

4.بحث و نتیجه گیری
ترجمه چکیده
اختلالات اضطراب به وسیله ی کاستی در تنظیم هیجان در موقعیتهای اضطراب زا مشخص می‌شود. بیماران دارای اختلال اضطراب اجتماعی (SAD)، دارای فعال سازی مغزی افزایش یافته در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی غیر اختصاصی در مورد پردازش هیجانی عمومی هستند. در مطالعه حاضر ما به بررسی همبستگی های عصبی تنظیم هیجان با کنترل شناختی در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی غیر اختصاصی در بیماران دارای SAD می پردازیم. ۳۲ بیمار دارای SAD تحت تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی قرار گرفتند. نیمی از آنان به عنوان گروه کنترل تحت آموزش وارسی (چک کردن) واقعیت قرار گرفتند و نیمی دیگر به پیش بینی و ادراک محرک پرداختند. وارسی واقعیت به طور معناداری (po0.01) فعالیت در بخش های اینسولار و آمیگدال و تالاموسی میانی مغز در طول پیش بینی و ادراک محرک هیجانی منفی را کاهش داد. قشر پیش پیشانی میانی در هر دو گروه فعال (p40.50) بود. نتایج نشان می‌دهند که کنترل شناختی بر بیماران دارای SAD و ساختارهای پردازش هیجان تاثیر می‌گذارد و مفید بودن آموزش تنظیم هیجان در روان درمانی SAD را تایید میکند. در مقابل مطالعات انجام شده روی افراد سالم، کنترل شناختی با فعال سازی افزایش یافته نواحی پیش پیشانی در فرد ارتباط نداشت. این نشان دهنده ی تنظیم هیجان عمومی مختل شده در SAD می باشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی روانپزشکی بیولوژیکی
چکیده انگلیسی

Anxiety disorders are characterized by deficient emotion regulation prior to and in anxiety-evoking situations. Patients with social anxiety disorder (SAD) have increased brain activation also during the anticipation and perception of non-specific emotional stimuli pointing to biased general emotion processing. In the current study we addressed the neural correlates of emotion regulation by cognitive control during the anticipation and perception of non-specific emotional stimuli in patients with SAD. Thirty-two patients with SAD underwent functional magnetic resonance imaging during the announced anticipation and perception of emotional stimuli. Half of them were trained and instructed to apply reality-checking as a control strategy, the others anticipated and perceived the stimuli. Reality checking significantly (p<0.01) reduced activity in insular, amygdalar and medial thalamic areas during the anticipation and perception of negative emotional stimuli. The medial prefrontal cortex was comparably active in both groups (p>0.50). The results suggest that cognitive control in patients with SAD influences emotion processing structures, supporting the usefulness of emotion regulation training in the psychotherapy of SAD. In contrast to studies in healthy subjects, cognitive control was not associated with increased activation of prefrontal regions in SAD. This points to possibly disturbed general emotion regulating circuits in SAD.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Psychiatry Research: Neuroimaging - Volume 212, Issue 2, 30 May 2013, Pages 108–115
نویسندگان
, , , , ,