کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
353666 618936 2016 12 صفحه PDF 38 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mother–child attachment styles and math and reading skills in middle childhood: The mediating role of children’s exploration and engagement
ترجمه فارسی عنوان
سبک‌های دلبستگی مادر-کودک و مهارت‌های ریاضی و خواندن در میانه کودکی: نقش واسطه‌ی اکتشاف و تعامل کودکان
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژه‌ها

1.مقدمه

1.1.نظریه‌ی دلبستگی و سبک‌های دلبستگی اولیه

1.2.دلبستگی و توسعه‌ی شناختی

1.3.اکتشاف و تعامل کودکان

1.4.پژوهش حاضر

2.روش

2.1.شرکت‌کنندگان و رویه‌ها

2.2.معیارهای سنجش

2.3.مهارت‌های شناختی

2.4.کنترل‌های کودکان و خانواده

2.4.1.جنسیت کودک

2.4.2.نژاد/قومیت

2.4.3.مهارت‌های شناختی اولیه

2.4.4.نسبت درآمد به نیازها

2.4.5.تحصیل مادران

2.4.6.مهارت‌های شناختی مادران

2.5.دلبستگی مادر-کودک

2.6.معیارهای سنجش اکتشاف کودکان

2.6.1.تعامل وظیفه

2.6.2.تعامل/اکتشاف در کلاس درس

3.طرح تحلیل داده‌ها

3.1.داده‌های گم‌شده

3.2.مدلسازی چند-سطحی

3.2.1.مدل 1

3.2.2.مدل 2

3.2.3.مدل 3

3.2.4.آزمون‌های وساطت

4.نتایج

4.1.آمارهای توصیفی

جدول 1. آمارهای توصیفی برای متغیرهای پژوهش

4.2.مدل‌های چندسطحی

4.2.1.مهارت‌های خواندن

جدول 2. مدل‌های چندسطحی که مهارت‌های تشخیص حرف-واژه در کودکی میانه را پیش‌بینی می‌کنند

شکل 1. اثرات به لحاظ آماری مهم سبک‌های دلبستگی بر مهارت‌های خواندن و ریاضی سطح پنجم

4.2.2.مهارت‌های ریاضی

جدول 3. مدل‌های چندسطحی که مهارت‌های مسائل کاربردی در کودکی میانه را پیش‌بینی می‌کنند.

5.مبحث

5.1.طبقه‌بندی الگوی دلبستگی و مهارت‌های خواندن و ریاضی در کودکی میانه

5.2.تعامل و اکتشاف کودکان به عنوان مکانیزم‌های وساطت

5.3.محدودیت‌ها و جهت‌گیری‌ها برای پژوهش آتی

6.نتایج
ترجمه چکیده
مطالعات نشان می‌دهند که سبک‌های دلبستگی اولیه‌ی مادر-کودک پیش‌بینی‌کننده‌ی توسعه‌ی مهارت شناختی در کودکی میانه هستند. با این حال، آثار اندکی ارتباطاتِ افتراقیِ سبک‌های دلبستگی گوناگون در زمینه‌ی مهارت‌های خواندن و ریاضی در کودکی میانه، و مکانیزم‌هایی که این روابط را در طول زمان تبیین می‌کنند، در نظر گرفته‌اند. با استفاده از سه‌ی مرحله‌ی اول پژوهش موسسه‌ی ملی توسعه‌ی انسانی و کودکان در زمینه‌ی مراقبت از کودکان در دوران اولیه و توسعه‌ی جوانان، پژوهش حاضر ارتباطات بین سبک‌های دلبستگی اولیه‌ی مادر-کودک و توسعه‌ی مهارت ریاضی و خواندن در کودکی میانه (یعنی، سنین 54 ماهگی تا سطح پنجم) را مورد بررسی قرار داد. افزون بر این، با استفاده از رویکرد وساطت چندسطحی، ما تعامل وظیفه و تعامل/اکتشاف در کلاس درس را به عنوان مکانیزم‌هایی در نظر گرفتیم که عایدات مهارت‌های شناختی را تبیین می‌کنند. یافته‌ها آشکار کردند که دلبستگی ناامن/دیگر، سطوح میانگین پایین‌تری از مهارت‌های خواندن و ریاضی در سطح پنجم را پیش‌بینی کرد، درحالی‌که دلبستگی دوسویه با سطوح میانگین پایین‌تر مهارت‌های ریاضی در سطح پنجم مرتبط بود. تعامل وظیفه‌ی کودکان تاحدودی در ارتباطات بین دلبستگی ناامن/دیگر و مهارت‌های خواندن، و همچنین در ارتباطات بین دلبستگی دوسویه و مهارت‌های ریاضی وساطت کرد. تعامل وظیفه همچنین تاحدودی در ارتباطات بین دلبستگی ناامن/دیگر و مهارت‌های ریاضی در کودکی میانه وساطت کرد. تبعات برای نظریه‌ی دلبستگی و عملکرد آموزشی مورد بحث قرار می‌گیرند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی روانشناسی روان شناسی کاربردی
چکیده انگلیسی


• We examine links between early mother–child attachment styles and cognitive skills.
• We consider engagement and exploration as mechanisms explaining these associations across middle childhood.
• Insecure/other attachment predicted lower math and literacy skills in fifth grade.
• Ambivalent attachment predicted lower level math skills in fifth grade.
• Task engagement partially mediated those associations.

Research suggests that early mother–child attachment styles are predictive of cognitive skill development in middle childhood. Yet, little work has considered the differential associations of varying attachment styles on reading and math skills in middle childhood, and the mechanisms explaining those relationships across time. Using data from the first three phases of the National Institute of Child and Human Development Study of Early Child Care and Youth Development, this study examined associations between early mother–child attachment styles and math and reading skill development in middle childhood (i.e., ages 54 months to fifth grade). In addition, using a multilevel mediation approach, we considered children's task engagement and engagement/exploration in the classroom as mechanisms explaining gains in cognitive skills. Findings revealed that insecure/other attachment predicted lower average levels of reading and math skills in fifth grade, while ambivalent attachment was associated with lower average levels of math skills in fifth grade. Children's task engagement partially mediated associations between insecure/other attachment and reading skills, as well as associations between ambivalent attachment and math skills. Task engagement also partially mediated associations between insecure/other attachment and math skills in middle childhood. Implications for attachment theory and educational practice are discussed.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Early Childhood Research Quarterly - Volume 36, 3rd Quarter 2016, Pages 295–306
نویسندگان
, , ,