کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5431502 1508821 2018 11 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Enhanced thermal and mechanical properties of polyvinlydene fluoride composites with magnetic oriented carbon nanotube
ترجمه فارسی عنوان
خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت های فلورید پلی وینلیدن با نانوله کربنی جهت گرفته مغناطیسی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

1. مقدمه

2. بخش تجربی

1.2 مواد

2.2 آماده سای نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی

3.2 آماده سازی mCNT

4.2 ساخت کامپوزیت های PVDF با mCNT با جهت متفاوت

5.2 روش های مشخصه 

شکل 1. نمایش شماتیک آماده سازی آلاینمنت mCNT در الف) کامپوزیت  ب)  الف) نسخه رنگی این شکل میتواند به طور آنلاین مشاهده می گردد)

شکل 2. الف) الگوی XRD از mCNT و مستطیل آبی اشاره به قله های CNT دارد، دایره قرمز اشاره به قله های اکسید آهن داشته ب) طیف رامان از mCNT و CNT ج) منحنی مغناطیسی سازی mCNT، کامپوزیت های  و کامپوزیت های صفحه-سراسری . شروع: تصویر پراکندگی mCNT در محلول اتانول و پاسخ مغناطیس او به میدان خارجی با یک مغناطیس د) الگوی XPS از mCNT الف) 

3. نتایج و بحث

1.3 مشخصه mCNT

 شکل 3.ذرات اکسید آهن کروی نشان داده شده با پیکان ها در شکل 3 ب به طور متراکم به سطح CNT متصل می باشند.

2.3 مشخصه کامپوزیت mCNT-PVDF

شکل 4. تصویر SEM از سطح الف) 3 درصد وزنی و ب) 15 درصد وزنی کامپوزیت ، تصویر TEM از بخش فوق نازک ج) 3 درصد وزنی و د) 15 درصد وزنی از کامپوزیت ، دایره قرمز در شکل 4 ج نشان دهنده جهت کامپوزیت های  می باشد. الف) نسخه رنگی این شکل میتواند آنلاین مشاهده گردد. 

شکل 5. الگوهای XRD از کامپوزیت های 7 درصد وزنی ، کامپوزیت های ، و کامپوزیت های ، الف) نسخه رنگی این شکل میتواند آنلاین مشاهده گردد.

3.3 رسانندگی حرارتی

شکل 6 الف) رسانندگی حرارتی کامپوزیت های ، کامپوزیت های  و کامپوزیت های  و افزایش حرارتی مربوطه. به منظور به دست آوردن داده قابل اعتماد، هر داده سه بار اندازه گیری می گردد. ب) استحکام کششی کامپوزیت ، کامپوزیت  و کامپوزیت های ، ج) رسانندگی حرارتی و مقادیر استحکام کششی با داده قبلی کامپوزیت CNT از مراجع 40-52 مقایسه شدند

جدول 1.رسانندگی حرارتی کامپوزیت های 

4.3 استحکام کششی

جدول 2.مقایسه رسانندگی حرارتی و استحکام کششی کامپوزیت پلیمری مبتنی بر CNT در این کار با موارد گزارش شده قبلی

5.3 خاصیت تبادل حرارتی

4. نتایج

شکل 7. رسانندگی حرارتی تجربی و شبیه سازی شده از کامپوزیت های VmCNT
ترجمه چکیده
نانوتیوب کربنی به دلیل خواص مکانیکی و حرارتی برجسته آن یک ماده مورد علاقه برای بسیاری از دانشمندان در سراسر جهان است. در این مقاله، نانوتیوب کربنی مغناطیسی، با پاسخ مغناطیسی عالی به طور موفقیت آمیزی با خواص اکسید آهن پوششی ترکیبی میگردند. به منظور بهبود رسانندگی حرارتی و استحکام مکانیکی کامپوزیت فلورید پلی وینیدن، mCNT تحت میدان مغناطیسی خارجی در طول ساخت کامپوزیت تکمیل شده و همردیف می گردد. در نتیجه، تاثیرات جهت mCNT، شامل الگوهای تصادفی و کل صفحه ای، روی عملکرد حرارتی کلی کامپوزیت mCNT-PVDF با تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ، میکروسکوپ الکترونی انتقالی و اندازه گیر رسانندگی حرارتی و ارزیابی شده و همچنین با مدل تقریب محیط موثر شبیه سازی می گردد. نتایج نشان میدهد که رسانندگی حرارتی کامپوزیت های mCNT-PVDF مرتبط با ناهمسانگردی مقاومت حرارت mCNT بوده و میتواند با کنترل جهت mCNT بهبود یابد. رسانندگی حرارتی کامپوزیت mCNT-PVDF همردیف شده قائم 62 درصد بالاتر از مورد همردیف نشده است. بعلاوه، کامپوزیت همردیف شده نشان دهنده استحکام مکانیکی عالی و قابلیت تبادل حرارتی است که آن را یک ماده بالقوه برای استفاده در صنعت تبادل حرارتی می سازد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی

Carbon nanotube (CNT) is an attractive material to many scientists worldwide due to its outstanding thermal and mechanical properties. In this paper, magnetic carbon nanotube (mCNT) with excellent magnetic response was successfully synthesized by coating iron oxide particles. In order to improve the thermal conductivity and mechanical strength of polyvinylidene fluoride (PVDF) composite, mCNT was supplemented and aligned under the external magnetic field during the composite fabrication. Subsequently, orientation effects of mCNT, including the in-plane, through-plane and random patterns, on the overall thermal performance of mCNT-PVDF composite were evaluated by the X-ray diffraction, scanning electron microscope, transmission electron microscope and thermal conductivity meter, and further simulated by Effective Medium Approximation model. The results indicate that the thermal conductivity of mCNT-PVDF composites is related to the anisotropy and the thermal resistance of mCNT, and could be improved by controlling the orientation of the mCNT. The thermal conductivity of vertically-aligned mCNT-PVDF composite is 62% higher than that of unaligned one. In addition, the aligned mCNT-PVDF composite exhibits excellent mechanical strength and heat exchange ability, which makes it a potential material for use in the heat exchange industry.

167

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Carbon - Volume 126, January 2018, Pages 197-207
نویسندگان
, , , , , ,