کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
622668 1455300 2016 5 صفحه PDF 11 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effect of electromagnetic field on membrane fouling in reverse osmosis process
ترجمه فارسی عنوان
تاثیر میدان الکترومغناطیسی روی فولینگ غشا در فرآیند اسمز معکوس
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

شکل 1 دیاگرام شماتیک واحد اسمز معکوس و ژنراتور EMF.

جدول 1 ویژگی های غشای DOW FILMTEC™ TW30-1812-50 RO

شکل 2 پروفایل مقطع عرضی وکتورهای شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی تولید شده، تامین شده توسط منبع AC در یک سولنوئید.

3. نتایج و بحث

شکل 3 تغییرات دمای جریان نفوذی در برابر زمان با و بدون EMF.

شکل 4 دوره ی زمانی دفع نمک با و بدون EMF. 

شکل 5 دوره ی زمانی تغییرات سرعت جریان نفوذی با و بدون EMF.

شکل 6 تغییرات افت فشار غشایی در برابر زمان با و بدون EMF. 

شکل 7 تصویر SEM (ولتاژ 20 کیلوولت و بزرگنمایی *2000) رسوبات تشکیل شده روی سطح غشا در طول فیلتراسیون: (1) غشای خام، (2) بعد از فیلتراسیون بدون EMF، (3) بعد از فیلتراسیون با EMF.

4. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
در مطالعه ی حاضر، تاثیر میدان الکترومغناطیسی روی انتقال نمک و آب و کاهش رسوب کربنات در حین نمک زدایی با اسمز معکوس بررسی شد. میدان الکترومغناطیسی توسط جریان AC از طریق یک سیم پیچ سولنوئید اطراف ماژول جداسازی غشایی تولید شد. شدت و فرکانس جریان به ترتیب 25 آمپر و 50 هرتز بود. آزمایشات با استفاده از محلول CaCO3 با غلظت 5.5 میلی مول بر لیتر انجام شدند. برای مقایسه، نمک زدایی توسط غشا در حضور و فقدان میدان الکترومغناطیسی انجام شد. اگرچه دمای فرآیند نمک زدایی ثابت نگهداشته شد، دمای محصول به هنگام اعمال میدان الکترومغناطیسی کمتر از 2 درجه سانتی گراد افزایش یافت. سیستم زمانی که در معرض میدان الکترومغناطیسی قرار گرفت به صورت پایدار عمل کرد. در طول آزمایشات، دفع نمک، سرعت جریان نفوذی (تصفیه شده)، و افت فشار غشایی در حضور و در غیاب میدان الکترومغناطیسی مقایسه شدند. علاوه بر این، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی مورفولوژی رسوبات استفاده شد. مشخص شد که دفع نمک و سرعت جریان نفوذی به هنگام اعمال میدان الکترومغناطیسی افزایش می یابد. علاوه بر این، آنالیز SEM ثابت کرد که رسوبات CaCO3 تشکیل شده در حضور میدان الکترومغناطیسی به شکل پودری هستند و چگالی کمتر از رسوبات تشکیل شده در موارد عدم استفاده از میدان الکترومغناطیسی دارند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی تصفیه و جداسازی
چکیده انگلیسی


• Investigating the effect of electromagnetic field (EMF) on membrane salt rejection, membrane pressure drop and deposits formed on membrane for the first time.
• Applying EMF on the surface of RO membranes significantly increased the performance of the membrane
• Applying EMF caused a delay in the formation of concentration polarization layers on the membrane surface
• Applying EMF increased the nucleation of anions and cations in the bulk fluid and created soft and powdery crystals

In the present study, the effect of electromagnetic field on the salt and water transport and reduction of carbonate deposit during reverse osmosis desalination was investigated. The electromagnetic field was generated by AC current through a solenoid wound around the membrane separation module. The current intensity and frequency was 25 A and 50 Hz, respectively. Experiments were conducted using CaCO3 solution at the concentration of 5.5 mmol/L. For comparison purposes, desalination by the membrane, in the presence and absence of an electromagnetic field was conducted. While the desalination process temperature was kept constant, the product temperature increased by less than 2 °C when the electromagnetic field was applied. The system performed sustainably when it was exposed to the electromagnetic field. During the experiments, salt rejection, permeate flow rate and membrane pressure drop were compared in the presence and absence of an electromagnetic field. Moreover, scanning electron microscopy (SEM) was used to investigate the morphology of the precipitates. It was found that the salt rejection and permeate flow rate increased when the electromagnetic field was applied. Furthermore, SEM analysis proved that CaCO3 precipitations formed in the presence of an electromagnetic field were in a powdery form with a lower density than the precipitation formed in case of not using electromagnetic field.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Desalination - Volume 395, 3 October 2016, Pages 41–45
نویسندگان
, , , ,