آشنایی با موضوع

میدان الکترومغناطیسی electromagnetic fieldمیدانی است که توسط ذرات باردار الکتریکی که دارای شتاب هستند، ایجاد می‌شود. در واقع بر هم کنش دو میدان مغناطیسی و الکتریکی عمود بر هم یک میدان الکترو مغناطیس به وجود می آورد. این میدان بر اجرام بارداری که درون آن قرار دارند اثر می‌گذارد و رفتارشان را تغییر می‌دهد. میدان الکترومغناطیسی اندازه‌ای بی نهایت دارد و برهمکنش الکترومغناطیسی را توضیح می‌دهد. که یکی از چهار برهم‌کنش بنیادی طبیعت است. این موضوع در معادلات ماکسول و قانون نیروی لورنتز توضیح داده شده است. این میدان رابطه نزدیکی با تابش الکترومغناطیس دارد. حرکت در میدان الکترومغناطیسی ثابت: فرض کنید ذره‌ای به جرم m و به بار q در یک میدان الکتریکی ثابت یکنواخت به شدت E و یک میدان مغناطیسی ثابت یکنواختی به خود القایی Bحرکت کند. به گونه‌ای که میدان B در جهت محور z و میدان E به موازات صفحه xy قرار گیرد. در این صورت مسیر حرکت ذره یک مسیر مارپیچی حول محور z خواهد بود. البته می‌توان با تشکیل معادلات حرکت و حل این معادله مقادیر x و y را در هر لحظه معین نمود. همچنین به دلیل معادله حرکت در امتداد محور x (یا y )شبیه معادله حرکت نوسانگر هماهنگ ساده است، لذا نمی‌توان فرکانس حرکت را نیز به راحتی به دست آورد. اما به دلیل اجتناب از پیچیدگی های ریاضی مسئله از آوردن این معادلات خودداری شده است. اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر انسان: اپیدمیولوژیستها می‌توانند عوامل به وجود آورنده سرطان را مشخص کنند که شامل دود سیگار است و این در حالی است که در مورد میدان های الکترومغناطیسی ارتباطی بین معاشرت و اپیدمولوژی وجود ندارد. بعضی دانشمندان که در این مورد مطالعه کرده‌اند ارتباط موجود بین میدان های الکترومغناطیسی و سرطانهای خاص را وقتی که خطر کم باشد و یا اصلا نباشد مشکل تفسیر می‌کنند حتی اگر احتمال ابتلا به سرطان ناشی از میدان های الکترومغناطیس بسیار اندک باشد باید آن را جدی تلقی نمود. زیرا در میان تعداد کثیر افرادی که در معرض میدانهای الکترومغناطیس هستند حتی یک احتمال ناچیز هم می‌تواند باعث افزایش سرطان در سطح گسترده شود. از سال ۱۹۸۲ تعدادی از اپیدمیولوژیستها مطالعات و آزمایشاتی در این مورد انجام داده‌اند و گزارشی از بررسی بیماری لوکمی روی افراد که در معرض میدان الکترومغناطیس بوده‌اند با افرادی که در مشاغل دیگر کار کرده‌اند ارائه داده‌اند. در ایالات متحده این بیماری در بزرگسالان از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۱۰مورد در سال مشاهده می‌شود.
در این صفحه تعداد 305 مقاله تخصصی درباره میدان الکترومغناطیسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده میدان الکترومغناطیسی
مقالات ISI میدان الکترومغناطیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; EMF; electromagnetic field; NADH; nicotinamide adenine dinucleotide; ROS; reactive oxygen species; 8-OHdG; 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine; RNS; reactive nitrogen species; TNF; tumour necrosis factor; PKC; protein kinase C; DR; death receptor; TNFR; TNF recep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; Metal melt; Solidifying film; Parametric control; Electromagnetic field; Stability; Liquid-solid interface; Wall protection; Garnissage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; AA, appropriate assessment;CBD; (United Nations) Convention on Biodiversity; CI; cumulative impacts; DRIP; data-rich, information-poor; EIA; Environmental Impact Assessment; EMF; electromagnetic field; EMMP; Environmental Monitoring and Management Plan; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; β-HCH; β-hexachlorocyclohexane; µg/l; microgram per liter; µM/l; micromolar per liter; Æ©; total; 1-HP; 1-hydroxypyrene; 2; 3-DHBA, 2,3-dihydroxybenzoic Acid; 2cx-MMHP; mono-(2-carboxymethylhexyl) phthalate; 3PBA; 3-phenoxybenzoic acid; 4F3PBA; 4-fluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; Low-frequency electromagnetic DC casting; Solidification; Multiphysics model; Diffuse-approximate method; Flow structure; Sensitivity study; DC; direct chill; LFEC; low-frequency electromagnetic casting; EMF; electromagnetic field; DAM; diffuse-approximat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; BMSC; bone mesenchymal stem cells; DCX; doublecortin; EMF; electromagnetic field; NSE; enolase 2; NO; nitric oxide; NOS; nitric oxide synthase; RA; retinoic acid; DCX; Differentiation; Electromagnetic field; Immunocytochemistry; Nanog; Nestin; Nitric oxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; Heated tip multi-hole injector; Multi-physical fields coupling; Electromagnetic field; Fluid flow; Spray;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; EB; embryonic body; ELF; extremely low frequency; EMF; electromagnetic field; ES; embryonic stem; EST; embryonic stem cell test; 5-FU; 5-fluorouracil; ICNIRP; International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection; IH; induction heating; IF; interm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; Hybrid nanosystem; Exciton-plasmon interaction; Electromagnetic field; Excitonic emission enhancement; Fluorescence spectra;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; CNS; central nervous system; RF; radiofrequency; EMF; electromagnetic field; MWR; microwave radiation; GHz; gigahertz; MHz; megahertz; CE; coefficient error; CV; coefficient variation; MAPK; mitogen-activated protein kinases; ERK1; extracellular-signal-re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; EMF, electromagnetic field; ELF, extremely low frequency; HF, high frequency; CW, continuous wave; SAR, specific absorption rate; MSRC, Mode Stirred Reverberation Chamber; r.m.s, root mean squareGrowth; Electromagnetic field; Specific Absorption Rate; Ros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; Polyelectrolyte-modified nanoscale zerovalent iron (PSS-modified NZVI); Electromagnetic field (EMF); Dechlorination; Dense non-aqueous phase liquid (DNAPL); AC; Alternate Current; CVOCs; Chlorinated Volatile Organic Compounds; EMF; Electromagnetic Field;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; Electrical conductivity measurement; Pulsed eddy current testing; Ferromagnetic metallic material; Parameters inversion; Electromagnetic field
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; AF; atrial fibrillation; ARGP; anterior right ganglionated plexi; CANS; cardiac autonomic nervous system; EMF; electromagnetic field; ERP; effective refractory period; GP; ganglionated plexi; LL-EMFs; low-level electromagnetic fields; LL-VNS; low-level va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میدان الکترومغناطیسی; Akt; serine-threonine kinase; DAG; directed acyclic graph; DnC; sampling time at day  n of a Control explant; DnS; sampling time at day  n of a Stimulated explant; ELF; extremely low frequency; EMF; electromagnetic field; ERKs; extracellular signal-