کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
644448 1368130 2016 9 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimization of conditions for an enhancement of thermal conductivity and minimization of viscosity of ethylene glycol based Fe3O4 nanofluid
ترجمه فارسی عنوان
بهینه‌سازی شرایط برای افزایش هدایت گرمایی و کمینه‌سازی گرانروی ناشی از اتیلن گلیکول مبتنی بر نانوسیال Fe3O4
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.مواد و روش ها

2.1 سنتز نانوذرات

2.2 تجربی

2.2.1 اندازه گیری هدایت گرمایی و ویسکوزیته

شکل 1.تصویر AFM از FE3O4

جدول1. سطوح مختلف متغیرهای فرایند در فرم کد شده و کد نشده

3. نتایج و بحث

3.1اثر دما، غلظت نانوسیال و زمان اولتراسونيك بر ويسكوزيته نانوسیال

جدول 2. ماتریس طراحی کامل فاکتوریل همراه با مقادیر پیش بینی شده و تجربی ویسکوزیته نانوسیم

جدول 3. ماتریس طراحی کامل فاکتوریل همراه با مقادیر پیش بینی شده و تجربی ویسکوزیته نانوسیم

جدول4. تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) پارامتر مدل برای ویسکوزیته نانوسیم

3.2. اثر دما، غلظت نانو سیال و زمان برش نانوکامپوزیت بر هدایت حرارتی نانوسیال

3.3 بهینه سازی و اعتبار سنجی مدل تجربی برای ویسکوزیته و هدایت حرارتی نانوسیال

شکل 2. (A) تأثیر غلظت بر تنش برشی. (B) اثر دما بر تنش برشی

شکل 3. طرح پاسخ سه بعدی نشان دهنده اثر غلظت (حجم٪)، دما (C) و زمان اولتراسونیکسیون (h) بر ویسکوزیته نانو فلوئید (mPa) است. (A) زمان اولتراسونیک ثابت = 2.5 ساعت. (B) غلظت ثابت = 0.5٪ حجم. (C) دمای ثابت = 50 درجه سانتیگراد

شکل4. طرح پاسخ سه بعدی نشان دهنده اثرات غلظت (حجم٪)، دما (C) و زمان اولتراسونیک(h) بر هدایت حرارتی نانوسیال (W / m K) است. (A) زمان اولتراسونیک ثابت = 2.5 ساعت. (B) درجه حرارت ثابت = 50. (C)غلظت ثابت = 0.5٪ حجم.

4.نتیجه گیری
ترجمه چکیده
مطالعه حاضر با اندازه‌گیری تجربی رسانایی حرارتی و گرانروی ناشی از اتیلن گلیکول و بهینه‌سازی چند پاسخی شرایط برای حداکثر هدایت گرمایی و حداقل ویسکوزیته نانوسیال، سر و کار دارد. رسانایی حرارتی و ویسکوزیته در غلظت 0.2، 0.5 و 0.8 درصد حجمی، 20، 50 و 80 درجه سانتی گراد و 1، 2.5 و 4 ساعت از زمان اندازه گیری شد. برای ارزیابی اثرات خطی، درجه‌دوم و تعاملی متغیرهای پاسخ، از روش سطح پاسخ استفاده شد. بهینه سازی چند پاسخ باعث می شود شرایط: غلظت 0.8 درصد حجمی، درجه حرارت 80 درجه سانتی گراد و زمان اولتراسونیک 3.6 ساعت. مقادیر بهینه هدایت حرارتی و ویسکوزیته به ترتیب 702 W / m K و 3.14 mPa و مقادیر تجربی هدایت حرارتی و ویسکوزیته 0.694 W / m K و 3.10 mPa s با درجه مطلوبیت ) D ( کامپوزیت برابر با 0.993 .
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی


• Measurement of thermal conductivity and viscosity of Fe3O4/EG nanofluid.
• Experiments are undertaken for diff. concentration, temperature, sonication time.
• Parameters are optimized for minimum viscosity and maximum thermal conductivity.
• RSM is employed to evaluate linear, quadratic and interactive effects.
• Statistical models are developed for viscosity and thermal conductivity.

Present study deals with experimental measurement of thermal conductivity and viscosity of Fe3O4 ethylene glycol nanofluid and multi-response optimization of conditions for maximum thermal conductivity and minimum viscosity of nanofluid. The thermal conductivity and viscosity were measured at 0.2, 0.5 and 0.8 vol% of concentration, 20, 50 and 80 °C temperature and 1, 2.5 and 4 h of ultrasonication time. Response surface methodology was employed to evaluate linear, quadratic and interactive effects of response variables. The multi response optimization yields the conditions: concentration 0.8 vol%, temperature 80 °C and ultrasonication time of 3.6 h. The optimum values of thermal conductivity and viscosity were 0.702 W/m K and 3.14 mPa s respectively and experimental values of thermal conductivity and viscosity were 0.694 W/m K and 3.10 mPa s with composite desirability (D) equal to 0.993.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 109, Part A, 25 October 2016, Pages 121–129
نویسندگان
, ,