کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6477830 1427606 2017 8 صفحه PDF 17 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
New approaches for extracting and recovering metals from mine tailings
ترجمه فارسی عنوان
روش‌های جدید استخراج و بازیافت فلزات از پسماندهای معدنی
خدمات تولید محتوا

این مقاله ISI می تواند منبع ارزشمندی برای تولید محتوا باشد.

  • تولید محتوا برای سایت و وبلاگ
  • تولید محتوا برای کتاب
  • تولید محتوا برای نشریات و روزنامه ها
  • و...

پایگاه «دانشیاری» آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با استفاده از این مقاله علمی، برای شما به زبان فارسی، تولید محتوا نماید.

تولید محتوا
با 10 درصد تخفیف ویژه دانشیاری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

1.مقدمه

2.مواد و روش ها

1.2 ضایعات معدنی

2.2 کنسرسیوم بیولوژیکی میکروبی

2.3 آزمایش های بیولوژیک و پردازش مواد معدنی

4.2 آزمایش های بیولیچینگ و فرآوری مواد معدنی

2.5 بیوراکتورهای Sulfidogenic و بازیابی انتخابی مس از PLS

2.6 تحلیل مولکولی

2.7 روش های تحلیلی

3-نتایج

3.1ترکیبات پسماندهای معدنی

3.2   از بین بردن ضایعات  Cobre Las Cruces و بازیافت فلزات از بقایای جامد

شکل 1: نمایش شماتیک (در مقیاس نیست) راکتورهایی که در آزمایشهای بیولیچینگ استفاده می شوند (مرحله 1) و بارگیری آفلاین مس با استفاده از بیوراکتور سولفیدوژنیک pH کم (مرحله 2).

جدول 1: ترکیب عنصری پسماند Bor و Cobre Las Cruces، نشان داده شده به عنوان٪ یا (/) به عنوان mg / kg؛ <کمتر از حد تشخیص

شکل 2. بیولیچینگ از پسماند CLC (a) ∘c 30، 1.7= pH و هوادهی ثابت؛ (b) ∘c 30، 1.7= pHو هوادهی ثابت (c) بدون کنترل pH و شرایط هوازی / آنوکسیک. کلید: (○) فلز مس؛ (█) فلز کل محلول؛ ⧠ فلز آهن. شکل (d) درصد مقایسه ای مس و روی استخراج شده با بیولیزینگ را در ∘c 30 ، 1.7= pH و هوادهی ثابت (میله‌های سفید)، ∘c 45، 1.7= pH  و هوادهی ثابت (میله های خاکستری) و ∘c 45 ، 1.8= pH تا 1.0 و شرایط ایروبیک/ آنوکسیک (میله های سیاه و سفید) نشان می‌دهد.

جدول 2. درصدهای مس و نقره استخراج شده از پسماندهای با فرایندهای CLC بیولیچینگ و شیمیایی از بقایا (مقادیر متوسط ± انحرافات استاندارد)

شکل 3. بیولیچینگ از نقاط بور در (a) ∘c 30، 1.7= pH و هوادهی ثابت؛ (b) ∘c 30، 1.7= pHو هوازی/ بی‌هوازی کلید: (○) فلز مس؛ (█) فلز کل محلول؛ ⧠ فلز آهن. شکل (d) درصد مقایسه ای مس و روی استخراج شده با بیولیزینگ را در ∘c 30 ، 1.7= pH و هوادهی ثابت (میله‌های سفید)، ∘c 45، 1.7= pH  و هوادهی ثابت (میله های خاکستری) و ∘c 45 ، 1.8= pH تا 1.0 و شرایط ایروبیک/ آنوکسیک (میله های سیاه و سفید) نشان می‌دهد.

3.3 بیولیچینگ پسماندهای بور و بازیابی فلزات از بقایای جامد

3.4 رسوب ناپیوسته مس از PLS

جدول 3. درصدهای مس و نقره استخراج شده از پسماندهای بور با فرایندهای بیولیچینگ و شیمیایی از بقایا (مقادیر متوسط ± انحرافات استاندارد) 

شکل 4. غلظت های فلزات در PLS تولید شده توسط بیولیچینگ(a)  CLC و (b) پسماندهای بور در دمای ∘c 45 بدون کنترل pH و شرایط هوازی/ آنوکسیک متناوب. میله های خاکستری غلظت فلز قبل و میله های سیاه پس از تماس با H2S بیوژنیک را نشان می دهد. غلظت نقره به صورت نشان µg/L داده شده است.

3.5 ترکیبات کنسانتره بیولیچینگ میکروبی

4. بحث

5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
مواد زائد حاصل از استخراج فلزات، مانند ضایعات معادن، اغلب حاوی مقادیر قابل توجهی از فلزات ارزشمند است به ویژه اگر از فن آوری های شناور برای استخراج استفاده شده باشد. قرارداد اولیه دو مرحله لیچینگ معدنی و بازیابی فلز برای استخراج مس از خاک های زائد تولیدشده در دو معدن که در حال حاضر در اسپانیا و صربستان کار می کنند، توسعه یافته است. موثرترین روش استخراج مس استفاده از بیولیچینگ پسماندها در دمای 45 درجه سانتیگراد با استفاده از کنسرسیوم میکروبی است که در آن سولفور عنصری به پسماندها اضافه می شوند و pH به یک می رسد و شرایط بی هوازی اعمال می شود. اسیدیتیوباسیلوس کالادوس و سولفوباسیلوسترموسولفیداکسان (که اسیدفولیک های مقاوم در برابر حرارت هستند)، به عنوان باکتری های غالب موجود در هر دو پس مانده ها ، در این شرایط ظاهر می شوند. در حال حاضر مس در محلول های اشباع باردار (PLS) تولید شده به صورت فاز سولفید با استفاده از سولفید هیدروژن تولید شده در بیوراکتور سولفیدوژنیک با pH کمتر از 4 رسوب می شود. سیستم خارج از خط برای رسوب کردن انتخابی مس موجود در PLS بدون نیاز به تنظیم pH از PLS استفاده می شود، هرچند که مقاددیر کمی از نقره در PLS از یکی از نمونه ها با مس سولفید رسوب می کند. همچنین داده های تجربی نشان می دهد که با استفاده از یک عصاره شیمیایی ساده می توان نقره های جامد بیولوژیک باقی مانده را استخراج کرد. نتایج نشان داد که پردازش زیستی این مواد زائد دارای مزایای اقتصادی و زیست محیطی خواهد بود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی


- Mineral tailings from two copper mines were bioleached under different conditions.
- Greatest copper extraction was achieved at extremely low pH, at 45 °C and under oxidative/reductive conditions.
- Copper present in tailings PLS was selectively precipitated as CuS by biogenic H2S.
- Microbial communities were dominated by Sb. thermosulfidooxidans and Acidithiobacillus spp.
- The microbial community composition was affected by temperature and the tailings used.

Waste materials from metal mining, such as mineral tailings, often contain significant amounts of potentially valuable metals particularly where, as in many historic operations, the efficiency of flotation technologies used to concentrate target minerals was not as good as those currently available. A two-stage mineral leaching and metal recovery protocol was developed to extract copper from tailings generated as waste materials in two mines currently operating in Spain and Serbia. The most effective extraction of copper (84 to >90%) was achieved by bioleaching the tailings at 45 °C, using a defined microbial consortium, where elemental sulfur was added to the tailings and the pH of leach liquors allowed to fall to ∼pH 1, at which point anaerobic conditions were imposed. The thermo-tolerant acidophiles Acidithiobacillus caldus and Sulfobacillus thermosulfidooxidans emerged as the dominant bacteria present in both tailings leachates under these conditions. Copper present in the pregnant leach solutions (PLS) produced were next precipitated as a sulfide phase using hydrogen sulfide generated in a low pH (4.0) sulfidogenic bioreactor. The off-line system used allowed the copper present in PLS to be precipitated selectively without the need to adjust the pH of the PLS, though small amounts of silver present in PLS from one of the tailings samples co-precipitated with copper sulfide. Experimental data also suggested that it would be possible to extract silver from bioleached solid residues (where it was mostly found) using a simple chemical extractant. The results suggested that bio-processing these waste materials would have economic as well as environmental benefits.

125

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Minerals Engineering - Volume 106, 15 May 2017, Pages 71-78
نویسندگان
, , ,