کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6580837 1422943 2018 10 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Comparison of drinking water treatment processes combinations for the minimization of subsequent disinfection by-products formation during chlorination and chloramination
ترجمه فارسی عنوان
مقایسه ترکیبات فرآیند تصفیه آب آشامیدنی برای به حداقل رساندن تشکیل فرآورده‎های جانبی گندزدایی در طول کلرزنی و کلرآمیناسیون
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2- مواد و روش‌ها

2- 1-  مواد

2- 2- جریان فرآیند واحد آزمایش صنعتی

2- 3- نمونه‌گیری و روش‌های تحلیلی

3- نتایج و بحث

3- 1- نتایج برای کدورت، UV254، DOC ، NH+4-N  و  CODMn

3- 2- تأثیر بر FP  THM

شکل 1- نمودار جریان فرآیند در واحد تصفیه آب نیمه صنعتی

شکل 2- پتانسیل‌های تشکیل (FP) CF  نمونه‌های آب حاصل از فرآیندهای مختلف پیش اکسیداسیون. (Pre-KMnO4، Pre-O3، Pre-K2FeO4  و Pre-ClO2) به‌ترتیب بیانگر پیش اکسیداسیون با KMnO4، O3، K2FeO4  و ClO2 هستند. CSF به تصفیه مرسوم (انعقاد- ته‌نشینی- فیلتراسیون) اشاره دارد؛ pH همه نمونه‌ها با استفاده از محلول بافر فسفات در مقدار    2/0 ± 5/6 تنظیم شد. زمان واکنش = 24 ساعت.

3- 3- تاثیر برFP   CH

3- 4- تأثیر بر HAN و  TCNM

شکل 3- پتانسیل‌های تشکیل (FP) CH  نمونه‌های آب حاصل از فرآیندهای مختلف پیش اکسیداسیون. (Pre-KMnO4، Pre-O3، Pre-K2FeO4  و Pre-ClO2) به‌ترتیب بیانگر پیش اکسیداسیون با KMnO4، O3، K2FeO4  و ClO2 هستند. CSF به تصفیه مرسوم (انعقاد- ته‌نشینی- فیلتراسیون) اشاره دارد؛ pH همه نمونه‌ها با استفاده از محلول بافر فسفات در مقدار    2/0 ± 5/6 تنظیم شد. زمان واکنش = 24 ساعت.

3- 5- تاثیر بر HAM

3- 6- تحلیل تعاملی بر اساس سمیت و تشکیلDBP های انتخابی

شکل 4- پتانسیل‌های تشکیل (FP) الف) DCAN و ب) TCNM نمونه‌های آب حاصل از فرآیندهای مختلف پیش اکسیداسیون. (Pre-KMnO4، Pre-O3، Pre-K2FeO4  و Pre-ClO2) به‌ترتیب بیانگر پیش اکسیداسیون با KMnO4، O3، K2FeO4  و ClO2 هستند. CSF به تصفیه مرسوم (انعقاد- ته‌نشینی- فیلتراسیون) اشاره دارد؛ pH همه نمونه‌ها با استفاده از محلول بافر فسفات در مقدار    2/0 ± 5/6 تنظیم شد. زمان واکنش = 24 ساعت.

شکل 5- پتانسیل‌های تشکیل (FP) الف) DCAcAm و ب) TCAcAm نمونه‌های آب حاصل از فرآیندهای مختلف پیش اکسیداسیون. (Pre-KMnO4، Pre-O3، Pre-K2FeO4  و Pre-ClO2) به‌ترتیب بیانگر پیش اکسیداسیون با KMnO4، O3، K2FeO4  و ClO2 هستند. CSF به تصفیه مرسوم (انعقاد- ته‌نشینی- فیلتراسیون) اشاره دارد؛ pH همه نمونه‌ها با استفاده از محلول بافر فسفات در مقدار    2/0 ± 5/6 تنظیم شد. زمان واکنش = 24 ساعت. 

شکل 6- شاخص سمیت سلولی (CTI، الف) و شاخص سمیت ژنی (GTI، ب) محصولات جانبی گندزدایی (DBP) که طی فرآیندهای مختلف تشکیل می‌شوند.

4- نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
میکرو اوزون، پرمنگنات، فرات و دی اکسید کلر به‌عنوان پیش اکسنده‌ برای پاسخگویی به نیازهای معمول کیفیت آب و کنترل جلبک استفاده می‌شدند. تشکیل فرآورده‎های جانبی کربن‌دار(C-DBPs) و نیتروژن‌دار (N-DBPs) از فرآیند گندزدایی در طول کلرزنی و کلرآمیناسیون با ترکیبی از فرآیندهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت: 1) انعقاد- ته‌نشینی- فیلتراسیون (CSF) ، 2) پیش اکسیداسیون KMnO4 /O3/K2FeO4/ClO2 همراه با CSF، و 3) پیش اکسیداسیون KMnO4/O3 / K2FeO4/ClO2 همراه با CSF و پس از آن تصفیه پیشرفته با گرانول‌های کربن فعال (GAC)/O3-GAC. زمانی که سیستم تحت بهره‌برداري پایدار بود، تمام شاخص‌هاي كيفي آب استانداردهاي ملي كيفيت آب آشاميدني چين (GB5749 - 2006) را برآورده كردند؛ فقطNH4+-N ، که فقط با پیش اکسیداسیون یا پس اوزون زنی نیاز را برآورده می‌کرد، نتوانست شاخص استاندارد را تامین کند. پیش تصفیه میکرو اوزون همراه با CSF و O3-GAC بهترین عملکرد را در از بین بردن پیش سازهای کلروفرم (CF) و دی کلرواستونیتریل (DCAN) نشان داد. پیش اکسیداسیون تأثیر منفی بر کلروپیکرین (TCNM) و تشکیل هیدرات کلرال، اما اثر مثبت بر DCAN داشت. تحلیل پایاپای بر اساس سمیتDBP های انتخابی نشان داد که پیش اکسیداسیون (KMnO4 /O3/K2FeO4/ClO2) تأثیر مثبتی در کنترل سمیت سلولی کلی دارد و پیش اکسیداسیون با O3 به‌همراهCSF و پس از O3-GAC بهترین عملکرد را دارد. با وجود این، برای کنترل سمیت ژنی، پیش تصفیه ClO2 بهترین نتایج را نشان داد، خواه GAC یا O3-GAC درگیر باشد، خواه نباشند. این نتایج برای بهینه‎سازی طراحی فرآیندهای تصفیه در تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی با استفاده از مواد مغذی آب دریاچه که در آن تشکیل پیش سازهای تنظیم شدهC-DBP و غیرمجاز N-DBP ، مهم هستند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chemical Engineering Journal - Volume 335, 1 March 2018, Pages 352-361
نویسندگان
, , , , , ,