کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6631911 1424946 2018 5 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Characteristics of a crude oil composition and its in situ waxing inhibition behavior
ترجمه فارسی عنوان
خصوصیات ترکیبات نفت خام و رفتار بازدارندگی واکس درجا
کلمات کلیدی
نفت خام، هیدروکربن اشباع شده، مولفه، مهار واکنش در محل،
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1-مقدمه

جدول1: پارامترهای فیزیکی نفت خام از میدان نفتی یانچانگ.

2.    آزمایش

2.1    مواد

2.2    شرایط آنالیز حرارتی 

2.3    جداسازی اجزای نفت خام

2.4    آنالیز IR

جدول2: اجزا و محتویات در نفت خام

2.5    تجزیه و تحلیل UV از اجزای نفت خام

2.6    تجزیه و تحلیل کالریمتری روبشی تفاضلی 

2.7    آنالیز میکروسکوپ نوری 

3.    نتایج و بحث

3.1    آنالیز حرارتی  نفت خام

3.2    آنالیز IR

شکل1: آنالیز حرارتی نفت خام 

شکل 2. طیف IR رسوبات جذب شده بر روی سیلیکاژل.

3.3    آنالیز UV از اجزای نفت خام

3.4    تاثیر ترکیبات بر کریستاله شدن درجای وکس

3.5    اثر اجزای نفت خام بر مورفولوژی وکس

جدول3: مشخصات جذب اشعه ماوراء بنفش چندین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای.

شکل 3. طیف UV از اجزای نفت خام

جدول4: نتایج تجزیه و تحلیل DSC از تعامل A1 و 1٪ دیگر اجزای تشکیل دهنده.

4.    نتیجه گیری
ترجمه چکیده
یک نفت خام حاوی پارافین بلند از میدان نفتی یانچانگ برای بازدارندگی واکس درجا به عنوان مثال در این کار مورد مطالعه قرار گرفت. ترکیبات با استفاده از کروماتوگرافی ستون های سیلیکاژل توسط شوینده های مختلف جدا شدند و از A1 تا A14 نامگذاری شدند و خصوصیات هر جزء و تاثیر آن¬ها بر کریستاله شدن وکس مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که ترکیبات جدا شده می¬توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند تا دمای نقطه وکس تا 0.2 درجه سانتی¬گراد- 64/1 درجه سانتی¬گراد کاهش دهند، اما اثر آن بر میزان وکس نسبتا کوچک است. میکروگراف¬های پلاریزه نشان داد که ترکیبات، مورفولوژی و توزیع کریستال¬های وکس را تحت تاثیر قرار می¬دهند. به عنوان مثال، جزء A5 کرسیتال¬های وکس بزرگتری از A1 را می¬سازد و توزیع کریستال¬های وکس را در یک جهت مشخص و پراکنده می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی
A crude oil containing high paraffin from Yanchang Oilfield was studied for the situ waxing inhibition as an example in this work. The components were separated using silica gel column chromatography by different eluent and were named A1 to A14, and the characteristics of each component and their influence on wax crystallization were studied. It was found that the separated components could interact with each other to decrease the temperature of the wax point to 0.2-1.64 °C, but the effect on the amount of wax was relatively small. Polarized micrographs showed that the components also affect the morphology and distribution of the wax crystals. For example, the component A5 make the wax crystals of A1 larger and make the distribution of wax crystals in a certain direction and more dispersed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fuel - Volume 218, 15 April 2018, Pages 213-217
نویسندگان
, , , , , , , ,