کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6848044 621859 2015 7 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cross-cultural differences in the Parent Rated Social Responsiveness Scale (SRS)? Evaluation of the Finnish version among high-functioning school aged males with and without autism spectrum disorder
ترجمه فارسی عنوان
تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2.روش ها
2.1.مقیاس ها
2.1.1.SRS
2.1.2.ASSQ
جدول 1. مثال هایی از میانگین SRS، مجموع نمره (خام) و برش غربالگری ابتدایی در گروه گزارش 
2.2. شرکت کنندگان و رویه ها
2.3.تحلیل آماری
3.نتایج
3.1.پایایی
3.2.روایی
4.مباحثه
جدول 2. تفاوت های گروهی ASSQ و SRS
شکل 1. منحنی ROCنمره ی کل خام SRS در نمونه ی مورد مطالعه
4.1. محدودیت ها
5.نتیجه گیری
ترجمه چکیده
با ورود پرسشنامه ی غربالگری ASD، مشخص گردید که دخالت/گزارش والدین در رابطه با صفات درخودماندگی تحت تاثیر عوامل فرهنگی قرار دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی مقدماتی نسخه ی فنلاندی مقیاس تعهد اجتماعی (SRS) ارزیابی شده ی والدین و تعیین اثرگذاری این مقیاس در غربالگری انجام گرفت. نمونه ی مورد مطالعه شامل بیماران ASD مذکر سرپایی بیمارستان آموزشی اول و با عملکرد بالا در سنین مدرسه می باشد (n=44, سن: 11.8±2.4 سال). همسانی درونی نیز مانند روایی همگرا و تشخیصی با تحقیقات پیشین همسو بود. هرچند نتایج نشان داد که بخش انتشاریافته در راهنمای SRS، ممکن است فراتر از محدوده ی قابل استفاده در فنلاند باشد. نتایج ما موید اهمیت تعیین طیف هنجاری برش های بالینی در فرهنگ های گوناگون به هنگام ورود پرسشنامه های غربالگری تشخیصی در جلوگیری از بالا رفتن درصد منفی کاذب در فازهای غربالگری، و همچنین ریسک عدم تشخیص و توان بخشی مناسب برای بسیاری از کودکان می باشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی
When importing screening questionnaires of ASD, it has been found that parental interpretation/reporting of autistic traits may be culturally influenced. In the current study, our aim was preliminary evaluation of the Finnish parent rated SRS in order to determine whether the measure would show promise as an aid in screening. The study sample consisted of high-functioning school aged male ASD outpatients of Oulu University Hospital (n = 44, age 11.4 ± 2.3) and age-matched controls (n = 44, age 11.8 ± 2.4 years). Internal consistency as well as convergent and discriminative validity was in line with previous research. However, the results indicated that the cut-off published in the SRS manual might be too high to be used in Finland. Our results emphasize the importance of determining the normative range and clinical cut-offs in various cultures when importing diagnostic screening questionnaires in order to avoid getting high percentages of false negatives in the screening phase, and thus risk leaving many children without adequate diagnostic evaluation and rehabilitation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Research in Autism Spectrum Disorders - Volume 9, January 2015, Pages 38–44
نویسندگان
, , , , , , , , , ,