کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
7054278 1458017 2018 8 صفحه PDF 21 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Natural convection heat transfer of a straight-fin heat sink
ترجمه فارسی عنوان
انتقال حرارت همرفت طبیعی یک حرارت‌گیر (هیت‌سینک) پره‌ای مستقیم
کلمات کلیدی
انتقال حرارت همرفت طبیعی، هیت‌سینک، زاویه نصب، محدوده ایستایی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- وسایل تجربی

1-2 توصیف کلی

شکل 1- طرح دستگاه آزمایش: 1) برق DC، 2) Agilent 34970A، 3) کامپیوتر، 4) هیت‌سینک، 5) صفحه گرمایش، 6) عایق‌بندی حرارتی

شکل 2- طرح تکیه‌گاه

شکل 1- چیدمان نقاط اندازه‌گیری: نقطه 1-6 ترموکوپل نوع K؛ نقاط 7-9 RTDهای Pt100

جدول 1- مشخصات هندسی هیت‌سینک (اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر)

2-2 روند تجربی

3-2 تحلیل خطا

جدول 2- دقت سنسورها و خطای نسبی حداکثر متغیرها

3- مدل شبیه‌سازی عددی

شکل 4- طرح شبیه‌سازی

شکل 5- کنترل مستقل شبکه‌ها

شکل 6- مدل مش‌بندی نهایی

1-3 مدل محدوده سیال

2-3 مدل بخش جامد

4- نتایج و بحث

1-4 توزیع دمای هیت‌سینک

جدول 3- دماهای پره در نقاط اندازه‌گیری

شکل 7- کانتورهای دمای پره و کف هیت‌سینک با زوایای نصب 0 و 45 درجه

2-4 تاثیر توان گرمادهی بر ضریب انتقال گرما

شکل 8- نتایج تجربی و شبیه‌سازی ضریب انتقال گرما

3-4 اثرات توان گرمادهی و زاویه نصب بر مقاومت گرمایی

شکل 9- تغییرات مقاومت گرمایی بر حسب زاویه نصب (نتایج تجربی)

شکل 10- تغییرات مقاومت گرمایی بر حسب توان گرمادهی (نتایج تجربی)

4-4 توزیع دما و مقاومت گرمایی سیال

شکل 11- خطوط جریان و کانتورهای دما به ازای زوایای نصب متفاوت

شکل 12- تغییرات مقاومت گرمایی (Rth) و نرخ مساحت (Rhts) بر حسب زاویه نصب در توان گرمادهی 50 W

5-4 اثر برش‌زنی

شکل 13- طرح سه‌بعدی هیت‌سینک با گوشه برش‌خورده

شکل 14- تغییرات مقاومت گرمایی بر حسب زاویه نصب

شکل 15- ضرایب انتقال گرما در زوایای نصب مختلف

5- نتیجه‌گیری

 
ترجمه چکیده
در این مقاله به بررسی اثر زاویه نصب بر عملکرد اتلاف حرارت یک هیت‌سینک تحت شرایط همرفت طبیعی با شبیه‌سازی عددی و آزمایش تجربی پرداخته شده است. دریافتیم هیت‌سینک زمانی به بیشترین قدرت خنک‌کنندگی می‌رسد که زاویه نصب برابر 90 درجه و زمانی به کمترین قدرت می‌رسد که زاویه نصب 15 درجه باشد؛ که این قدرت 88/6 درصد کمتر از حالت 90 درجه است. محدوده سکون انتقال حرارت ، عامل اصلی اثرگذار بر قدرت خنک‌کنندگی هیت‌سینک بوده و موقعیت و سطح آن بسته به زاویه نصب متغیر است. دریافتیم که قطع محدوده ایستایی انتقال حرارت، اثر مثبتی بر بهبود عملکرد هیت‌سینک دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Heat and Mass Transfer - Volume 123, August 2018, Pages 561-568
نویسندگان
, , , ,