کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
8489344 1552216 2016 11 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
How practice makes perfect: the role of persistence, flexibility and learning in problem-solving efficiency
ترجمه فارسی عنوان
چگونه اقدامات کامل میشوند: نقش مقاومت، انعطاف پذیری و یادگیری در کارایی حل مسئله
کلمات کلیدی
رفتار موثر، بهره وری، انعطاف پذیری سنجاب خاکستری، رفتار ناکارآمد، یادگیری، توانایی یادگیری، ماندگاری، حل مسئله،
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

شکل 1. جهت ها و همبستگیهای بین تمام صفات رفتاری که بر طبق زمان و زمان حل مسئله، متفاوت اند. صفات شامل مقاومت، تنوع رفتاری، انعطاف پذیری و انتخاب رفتاری میباشند. مقاومت به صورت میزان تلاش، تنوع رفتاری به صورت تعداد انواع رفتار، انعطاف پذیری به صورت میزان تغییر بین انواع رفتار و انتخاب رفتاری به صورت نسبت رفتارهای موثر، سنجیده شدند.

روشها

موارد اخلاقی و محل نگهداری 

اطلاعات تحقیق

دستگاه حل مسئله

روش کار

شکل 2. (الف) قسمت جلویی جعبه معما. جعبه شفاف بوده و اندازه آن 25*19 سانتی متر و ارتفاع 25 سانتی دارد که 10 سوراخ (2*9/0 سانتی) به طور اتفاقی در هر طرف ایجاد شده اند. سوراخها افقی هستند اما در حالت عمودی با سوراخهای طرف مقابل موازی نیستند. پایه هرمی شکل (25*25 و ارتفاع 3 سانتی) باعث شده فندقها کاملا راحت به طرف پایین غلت بخورند. هر اهرم (5/1*8/29) ظرف فندق (ابعاد قسمت پشتی: 2*5/1، ابعاد کناری 5/1*5/1) دارد. کناره های ظرف رنگ ثابت دارند ولی پشت آن شفاف است. (ب) قسمت پشتی جعبه معما. (ج) قسمتی از جعبه معما که اهرمهای افقی دارد. (د) بخش بالایی جعبه معما 

مرحله خونگیری

مرحله تست

اندازه گیری

کارایی حل مسئله

مقاومت

تنوع رفتاری

جدول 1. تعاریف عملی برای کدگذاری رفتارها در کار حل مسئله

انعطاف پذیری

انتخاب رفتاری

تحلیل داده ها 

نتایج

روندهایی در بخشهای آزمایشی

پیش بینی کارایی حل مسئله

ارتباط بین متغیرهای مستقل 

شکل 3: الف: نسبت انتخاب اهرمهای عملکردی      و غیرعملکردی      در ازمایش اول. اعداد بالای میله ها نشان دهنده تعداد واقعی زمانی است که هر سنجاب به اهرم عملکردی و غیرعملکردی نزدیک میشود ب: میانگین ، حداکثر و حداقل کل زمان حل مسئله شامل اهرمهای اصلی و فرعی. ج: میانگین ، حداکثر و حداقل کل زمان حل مسئله  شامل اهرمهای اصلی د: میانگین ، حداکثر و حداقل کل زمان حل مسئله  در حل هر بخش اهرمی. ، N=5     P<0/05

شکل4: طرح تنوع رفتاری در 12 آزمایش. میزان صفات برای پنج سنجاب تست شده در هر آزمایش، بوسیله خطی در مربع و خطوط عمودی بالا و پایینی و نشان داده شده است. الف: مقاومت که بصورت میزان تلاشها در 12 ازمایش ب: تنوع رفتاری بصورت تعداد انواع برخوردها در12 ازمایش ج: انعطاف پذیری بصورت میزان تغییر در انواع برخوردها و د: گزینش رفتاری بصورت نسبت رفتارهای موثر در 12 ازمایش سنجیده شده اند.  N=5     P<0/05

بحث

جدول 2.خلاصه ای از مدلهای GEE

شکل 5: طرح پراکندگی نشان دهنده ارتباط بین الف) انعطاف پذیری و انتخاب رفتاری ب) انعطاف پذیری و مقاومت   ج) انتخاب رفتاری و زمان حل مسئله   د) مقاومت و زمان حل مسئله . توجه داشته باشید که هر طرح از داده های خام تمام موارد و آزمایشات برای نشان دادن روندهای کلی بین متغیرها استفاده میکند. 

شکل 6: وزن بتای استاندارد شده همه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین عوامل. متغیر وابسته کل زمان حل مسئله شامل اهرمهای  عملکردی و فرعی است . متغیرهای همسان ، تعداد ازمایش، مقاومت، انعطاف پذیری و انتخاب رفتاری هستند. خطوط نازک نشانگر تاثیرات معنی دار و خطوط پررنگ نشان دهنده تاثیرات جزیی هستند

جدول 3.کل تاثیرات نشان داده شده در وزن بتای استاندارد شده ، از هر پیش بین در زمان حل مسئله
ترجمه چکیده
برای درک کامل اینکه چگونه توانایی حل مسئله میتواند مزایای سازش پذیری برای حیوانات را افزایش دهد، باید مکانیسم هایی را که از این توانایی حمایت میکنند را بشناسیم. مطالعات اخیر، صفات رفتاری متععدی را مثل مقاومت، تنوع رفتاری و انعطاف پذیری رفتاری/ شناختی را مورد نظر قرار داده اند که در موفقیت حل مسئله موثرند. بهرحال هرگونه افزایش این صفات باعث افزایش زمان و هزینه انرژی در شرایط طبیعی خواهد شد، طوریکه آنها لزوما مزیت به حساب نمی آیند. ما برای بررسی اینکه چگونه صفات رفتاری در طی یادگیری برای کارایی حل مسئله متفاوتند، به سنجاب خاکستری بنام گونه اسکیروس کارولینس، تمرین حل مسئله داده ایم که لازم بود آنها فندقهای دور از دسترس ولی قابل مشاهده را با انداختن با اهرم در آزمایشگاه بدست اورند. ما مقاومت آنها را بصورت معیار تلاش، انعطاف پذیری را بصورت تغییر شیوه، و انتخاب رفتاری را بصورت نسبت رفتارهای موثر در رابطه با کارایی حل مسئله بر اساس شیوه آزمایش با آزمایش ثبت کردیم. مقاومت و انتخاب رفتاری ارتباط مستقیمی با کارایی حل مسئله داشتند. این دو عامل، میانجی اثرات انعطاف پذیری و تجربه زیاد بودند. همچنین دریافتیم که دو دوره که منجر به کارایی حل مسئله در آزمایشات یادگیری میشوند عبارتند از: افزایش مقاومت و افزایش انتخاب رفتاری. انعطاف پذیری مستقل از یادگیری میباشد. انعطاف پذیری میتواند کارایی حل مسئله را بالا ببرد ولی زمانبر است. گذشته از آن به نظر میرسد، جایگزینی با انتخاب رفتاری صورت گیرد و انعطاف پذیری بالا در تکرار زیاد رفتارهای بی فایده و مضر، تاثیر داشته باشد. این نتایج نشان میدهد که انعطاف پذیری در فرایندهای شناختی مستقل یا صفات رفتاری میباشد که ممکن است همیشه برای حیوانات مفید نباشد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک علوم دامی و جانورشناسی
چکیده انگلیسی
To fully understand how problem-solving ability provides adaptive advantages for animals, we should understand the mechanisms that support this ability. Recent studies have highlighted several behavioural traits including persistence, behavioural variety and behavioural/cognitive flexibility that contribute to problem-solving success. However, any increment in these traits will increase time and energy costs in natural conditions, so they are not necessarily advantageous. To examine how behavioural traits vary during learning to solve a problem efficiently, we gave grey squirrels, Sciurus carolinensis, a problem-solving task that required them to obtain out-of-reach but visible hazelnuts by making a lever drop in the laboratory. We recorded persistence, measured as attempt rate, flexibility, measured as the rate of switching between tactics, and behavioural selectivity, measured as the proportion of effective behaviours, in relation to problem-solving efficiency on a trial-by-trial basis. Persistence and behavioural selectivity were found to be directly associated with problem-solving efficiency. These two factors also mediated the effects of flexibility and increased experience. We also found two routes that led to more efficient problem solving across learning trials: increasing persistence or increasing behavioural selectivity. Flexibility was independent from learning. Flexibility could increase problem-solving efficiency, but it also has a time cost; furthermore, it seemed to involve a trade-off with behavioural selectivity, with high flexibility being associated with a higher frequency of some disadvantageous ineffective behaviours. These results suggest that flexibility is an independent cognitive process or behavioural trait that may not always bring advantages to animals.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Animal Behaviour - Volume 112, February 2016, Pages 273-283
نویسندگان
, , ,