کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
955574 1476117 2016 13 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Happiness and Identities
ترجمه فارسی عنوان
شادکامی و هویت ها
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. نظریه 

1.1 عوامل کلان

1.2 عوامل خُرد 

2. روش

2.1 نمونه و مرور کلی پژوهش

2.2 شیوه های بررسی

2.3 مقیاسها

2.3.1 هویت اخلاقی

2.3.2 ارزیابیهای منعکس شده 

2.3.3 ناهمخوانی هویت اخلاقی (عدم تایید)

2.3.4 شادکامی

2.3.5 تقلب

2.3.6 توانایی انجام تکلیف

2.3.7 گروه 

2.3.8 جنسیت

2.3.9 نژاد/قومیت

2.4 تحلیل

3. نتایج 

جدول 1. انحرافهای میانگین و استاندارد متغیرها (N = 284) 

جدول 2. همبستگی های میان متغیرها (N = 284) 

جدول 3. نسبت احتمالات و برآوردهای استانداردسازی شده تقلب (N = 284) 

جدول 4. اثرات استانداردسازی شده بر شادکامی (N = 284) 

شکل 1. ناهمخوانی هویت اخلاقی در شادکامی 

4. بحث
ترجمه چکیده
پژوهشهای جامعه شناسی پیشین روی عوامل کلان مرتبط با شادکامی کلی زندگی فرد متمرکز بوده اند، اما از تحلیل شادکامی در موقعیتهای لحظه ای و عوامل کوچکی که می توانند بوجود آورنده آن باشند غفلت کرده اند. ما در این پژوهش به بررسی عوامل ساختاری اجتماعی و نیز فردی می پردازیم که ممکن است بر شادکامی در موقعیتهایی اثر بگذارد که از نظر اخلاقی چالش برانگیز هستند. داده ها از آزمایشی بررسی می شوند که دستیابی به منافع شخصی ممکن است شامل تقلب برای پیش رفتن باشد. نتایج آشکار می کند که گرچه عوامل ساختاری دوربرد بر شادکامی کسانی که تقلب نمی کنند تاثیر می گذارد، عوامل فردی نزدیک بر شادکامی کسانی تاثیر می گذارد که تقلب می کنند. ما به بحث درباره این می پردازیم که عوامل کلان و خرد چگونه می توانند شادکامی را در موقعیتها شکل دهند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی روانشناسی روانشناسی اجتماعی
چکیده انگلیسی

Previous sociological research has focused on macro forces that are associated with overall happiness with one's life, but it has neglected an analysis of happiness in immediate situations and the micro forces that may shape it. In this study, we examine social structural as well as individual factors that may influence happiness in situations that are morally challenging. Data are examined from an experiment in which satisfying self-interests may involve cheating to get ahead. The results reveal that while distal, structural factors influence happiness for those who do not cheat, proximal, individual factors influence happiness for those who cheat. We discuss how both macro and micro forces may shape happiness in situations.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Social Science Research - Volume 58, July 2016, Pages 1–13
نویسندگان
, ,