قرن 19

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره قرن 19 که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قرن 19 (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرن 19; Psychologie expérimentale; Institution totale; Interrogatoire psychiatrique; Suggestion; Suggestibilité; Histoire de la psychologie; Binet A; Simon T; France; XIXe siècle; Experimental psychology; Total institution; Psychiatric examination; Suggestion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرن 19; Histoire de la psychiatrie; Enseignement; Manuel; Diagnostic; Sémiologie; Clinique; Classification; 19e siècle; 20e siècle; History of psychiatry; Teaching; Manual; Diagnosis; Semiology; Clinical practice; Classification; 19th century; 20th century;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرن 19; Doctoral medical education; Doctoral dissertations; 19th century; Women doctors; History of medical education; Educación médica doctoral; Tesis doctorales; Siglo XIX; Mujeres doctoras; Historia de la educación médica;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرن 19; Histoire; Histoire de la psychiatrie; Lycanthropie; Perversions sexuelles; Perversité; Cruauté; Anthropophagie; XIXe siècle; History; History of psychiatry; Lycanthropy; Sexual perversions; Perversity; Cruelty; Cannibalism; 19th century;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قرن 19; Historia de la educación; Pedagogos; Educación elemental; Enseñanza; Modernización educativa; Nociones pedagógicas; Siglo XIXHistory of education; Pedagogues; Basic education; Teaching; Educational modernization; Notions about Pedagogy; 19th Century