لیگنین پاک کننده اسید

در این صفحه تعداد 136 مقاله تخصصی درباره لیگنین پاک کننده اسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیگنین پاک کننده اسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; Chemical composition; Binary mixture; Mixing ratio; Non-linear blending; Digestion kinetics; AA; Acetic acid; AD; Anaerobic digestion; ADF; Acid detergent fibre; ADL; Acid detergent lignin; AFBI; Agri-Food and Biosciences Institute; AR; Agricultural resid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCI; carcass compactness index; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; Acid detergent fibre; ADL; Acid detergent lignin; CL; Cellulose; CV; Cross validation; HC; Hemicellulose; MLR; Multiple linear regression; NDF; Neutral detergent fibre; RES; Non-lignocellulosic biomass fraction; rMSE; square root of the mean square e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; Acid Detergent Fiber; ADL; Acid Detergent Lignin; ATR; attenuated total reflectance; FTIR; Fourier Transform InfraRed spectroscopy; IRA; initial rate of absorption; MBV; moisture buffer value; NDF; Neutral Detergent Fiber; PSD; particle size distribu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADFom; acid detergent fibre without residual ash; ADICP; acid detergent insoluble CP; ADL; acid detergent lignin; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; B0; biochemical methane potential; CH4; methane; COC; crude olive cake; CTTAD; coefficient
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous carbohydrates; GC; gastrointestin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADDMI; average daily dry matter intake; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; DM; dry matter; LPFW; larger particles of food waste; NDF; neutral detergent fiber; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ADLfae; lignin in faeces; ADLfor; lignin in forages; ADLcon; lignin in concentrate; AI; Atherogenic index; CLAc9t11; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DPTF; dual-purpose tropical farm; DM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; Wilting; Storage; Ensiling; Anaerobic digestion; Methane potential; AA; acetic acid; AD; anaerobic digestion; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; BA; butyric acid; BMP; biochemical methane potential; CEL; cellulose; HEM; hemicellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; CP; crude protein; CVD; cardiovascular disease; DHA; C22:6 ω-3 cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-Docosahexaenoic acid; DM; dry matter; EPA; C20:5 ω-3 cis-5, 8, 11, 14, 17-Eicosapentaenoic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADL; acid detergent lignin; AWC; available water content; DMY; above-ground dry matter yield; DMYirrigated; above-ground dry matter yield in irrigated plots; DMYrainfed; above-ground dry matter yield in rainfed plots; GAI; green area index; IPAR; cumulati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ANOVA; analysis of variance; BW; body weight; CD; control diet; CD2; control diet in experiment 2; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; AMEn; apparent metabolizable energy corrected by nitrogen; CP; crude protein; DM; dry matter; FI; feed intake; GE; gross energy; GEE; gross energy excreta; GEI; gross energy intake; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; AD; Facid detergent fiber; ADF; dacid detergent fiber digestibility; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CF; crude fiber; CFd; crude fiber digestibility; CP; crude protein; CPd; crude protein digestibility; DM; dry matter; DMd; dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; BCVFA; branched chain volatile fatty acids; CH4; methane; CO2; carbondioxide; CP; crude protein; DM; dry matter; GP; gas production; HAc; molar percent acetic acid; HB; molar percent butyric acid; HP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; DF; diet rich in digestible fibers; ST; diet rich in starch; DE; digestible energy; DP; digestible protein; HRi; health risk index; ADL; acid detergent lignin; TDF; total dietary fiber; Feed restriction; Starch; Digestible fiber; Rabbit; Health; Growth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ALB; albumin; BH; biohydrogenation; C; control concentrate; CHO; cholesterol; CHE; chestnut tannin; CI; casein index; CLA; conjugated linoleic acid; DM; , dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; ADL; acid detergent lignin; aNDFom; neutral detergent fiber assayed with heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; AST; aspartate transaminase; BCS; body condition score;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; AA; amino acids; AA-N; amino acid nitrogen; ADL; acid detergent lignin; aNDFom; neutral detergent fibre assayed with heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; CP; crude protein; CH4; methane; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ECM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; A; volume of gas rapid degradation of the soluble sugar and starch fractions; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATG; average total gain; AU; auto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ECM; energy corrected milk; EE; ether extract; EGCG; equivalent of epicatechin galate; FCM; 4% fat corrected milk; IVDMD; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; Switchgrass; Ecotypes; Biomass yield; Biomass quality; Harvest management; Feedstock composition; ADF; Acid detergent fiber; ADL; Acid detergent lignin; NDF; Neutral detergent fiber; TNC; Total nonstructural carbohydrates; N; Nitrogen; DM; Dry matter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; Energycane; Elephantgrass; Perennial grass; Neutral detergent fiber; Acid detergent fiber; Acid detergent lignin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; Acid detergent fiber; ADL; Acid detergent lignin; CSH; Corn stover hybrid; NDF; Neutral detergent fiber; Corn stover hybrid; Fibrolytic enzyme; Neutral detergent fiber degradability; Ruminant; White-rot fungi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; eGR; ensiled biomass of Arundo donax L.; eZM; ensiled biomass of Zea mays L.; eOP; ensiled olive pomace; WB; wheat bran; CS; combined system; AD; anaerobic digestion; DF; dark fermentation; CS_DF; first stage of combined system; CS_AD; second stage of com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; AD; anaerobic digestion; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; AIA; acid insoluble ash; ALR; alkaline loading rate; BEE; benzene-ethanol extractives; BMP; biological methane potential; C/N; carbon-to-nitrogen ratio; CrI; crystallinity i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; WMR; white midrib; GMR; green midrib; BMR; brown midrib; PH; plant height; LN; leaf number; SD; stem diameter; DM; dry matter per plant; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; CP; crude protein; PN; photosynth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADL; acid detergent lignin; BCFA; branched-chain fatty acids; BH; biohydrogenation; CLA; conjugated linoleic acid; CON; control diet; CP; crude protein; DHA; docosahexaenoic acid; DM; dry matter; DPA; docosapentaenoic acid; EE; ether extract; EPA; eicosap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; PKE; palm kernel expeller; PKC; palm kernel cake; PKM; palm kernel meal; SEPKC; solvent extracted palm kernel cake; TMR; total mix ration; RPM; rising plate meter; DMI; dry matter intake; FCM; fat corrected milk; C; control treatment; LP; low PKE treatmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fiber expressed inclusive of residual ash; ADL; acid detergent lignin; ADL (sa); acid detergent lignin determined by solubilization of cellulose with sulphuric acid; AID; apparent ileal digestibility coefficient; aNDF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; Dietary fiber; Intestinal bacteria; Volatile fatty acid; Disaccharidase; Glucose transporter; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; AX; arabinoxylan; CON; control diet; CP; crude p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber residue; ADL; acid detergent lignin; CAD; charged aerosol detector; DM; dry matter; ELSD; evaporating light scattering detectors; GC; gas chromatography; LC; liquid chromatography; NDE; neutral detergent extraction; NDF; neutral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADICP; acid detergent insoluble crude protein; ADIN; acid detergent insoluble nitrogen; ADL; acid detergent lignin; AECP; truly absorbable endogenous protein; AMCP; truly absorbable microbial protein synthesized in the rumen; AR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; DM; dry matter; FM; fresh matter; H-CEL; hemicellulose; HMF; hydroxymethylfurfural; KF; Karl Fischer; lN; standard liter (dry gas volume at 0 °C and 1013 mbar); NDF; neutral detergent fiber; NREL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; ICRISAT; International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics; ILRI; International Livestock Research Institute; LSD; least significant difference; ME; metabolisable energy; N; nitrogen; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; CIMMYT; Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo; DTMA; drought tolerant maize for Africa; GWAS; Gene Wide Association Study; GBS; genotyping by sequencing; ICRISAT; International Crops R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; ANOVA; analysis of variance; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; CIMMYT; Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo; FAO; Food and Agriculture Organization; ICRISAT; Internat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; Seaweeds; Anaerobic digestion; Biogas; Mechanical pretreatment; Optimisation; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; ANOVA; analysis of variance; BT; beating time; COD; chemical oxygen demand; HRT; hydraulic retention time; NDF; neutral de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; IVOMD; in vitro organic matter digestibility; ME; metabolizable energy; NDF; neutral detergent fiber; Maize stover fodder quality; Stover genetic enhancement; Heterosis effect on stover fodder quality
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; DM; dry matter; CP; crude protein; DE; digestible energy; ERE; epizootic rabbit enteropathy; HSLSF; high starch low soluble fiber; LSHSF; low starch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed intake; ADL; acid detergent lignin; AMEn; apparent metabolisable energy nitrogen corrected; BW; body weight; BWG; body weight gain; CAID; coefficient of apparent ileal digestibility; CF; crude fibre; CP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; CP; crude protein; DM; dry matter; ES; Engadine Sheep; LD; Musculus longissimus dorsi; NDF; neutral detergent fibre; VS; Valaisian Black Nose Sheep; Lamb; Forage; Breed; Fattening; Cooking loss; Shear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; Blood composition; Buffalo nutrition; Corn gluten meal; Efficiency; Milk production; Rice gluten meal; ADF; acid detergent fiber; ADIN; acid detergent insoluble nitrogen; ADL; acid detergent lignin; ANOVA; analysis of variance; ALT; alanine aminotransamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; a30; curd firmness at 30 minutes; ADF; acid detergent fiber; aNDFom; NDF assayed with a heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; ADL; acid detergent lignin; BCS; body condition score; BW; body weight; BU; blood urea; CON; control diet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADL; acid detergent lignin; ADF; acid detergent fiber; DM; dry matter; FDR; false discovery rate; FC; fold-change; GSEA; gene set enrichment analysis; NDF; neutral detergent fiber; Gene expression; Gene set enrichment; Microarray; Sheep; Zinc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنین پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; A; P, acetate to propionate ratio; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; EE; ether extract; GE; gross energy; NDF; neutral detergent fibre; NH3-N; ammonia-N; OM; organic matter; TV