آه گیرنده

در این صفحه تعداد 47 مقاله تخصصی درباره آه گیرنده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آه گیرنده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آه گیرنده; Ah receptor; aryl-hydrocarbon receptor; amu; atomic mass unit; ASA; Acetyl salicylic acid; ATP; adenosine triphosphate; COX; cyclooxygenase; DHBA; dihydroxy benzoic acid; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; GDH; glutamate dehydrogenase; HDAC; histone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آه گیرنده; 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin = TCDD (PubChem CID 15625); 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole = FICZ (PubChem CID 1863)AhR, aryl hydrocarbon receptor; FICZ, 6-formylindolo[3,2-b]carbazole; TCDD, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinChloracne; Ah receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آه گیرنده; AHR; ICZ; Indole-3-carbinol; Broccoli; Intestinal homeostasis; Ah receptor; Glucobrasscin (PubChem CID: 6602378); Indole-3-carbinol (PubChem CID: 3712); 3,3′-Diindolylmethane (PubChem CID: 3071); Indolo[3,2-b]carbazole (PubChem CID: 114764); AHR; aryl h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آه گیرنده; A549; human adenocarcinoma alveolar basal epithelial cells type II; AhR; aryl hydrocarbon receptor; B[a]P; benzo[a]pyrene; BMP; bone morphogenetic proteins; cDNA; complementary DNA; c-PAH; carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbon; cRNA; complementary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آه گیرنده; AhR; Ah receptor; CAR; constitutive androstane receptor; CYP; cytochrome P450; FXR; farnesoid receptor; GST; glutathione S-transferase; HETE; hydroxyeicosatetraenoic acid; LATF; ligand-activated transcription factor; LTB4; leucotriene B4; PPAR; peroxisome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آه گیرنده; BPD; bronchopulmonary dysplasia; CYP; cytochrome P450; BNF; ß-napthoflavone; CO; corn oil; EROD; ethoxyresorufin O-deethylase; MROD; methoxyresorufin O-demethylase; ROS; reactive oxygen species; MC; 3-methylcholanthrene; AHR; Ah receptor; RT-PCR; reverse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آه گیرنده; ALDH3A1; aldehyde dehydrogenase-3A1; AHR; aryl hydrocarbon receptor; AHRE; aryl hydrocarbon receptor response element; AIP; AHR-interacting protein; ALL; acute lymphoblastic leukemia; ARA9; Ah receptor-associated protein 9; ARNT; aryl hydrocarbon receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آه گیرنده; Ah-R; Ah receptor; α-NF; α-naphtoflavone; Bap; benzo[a]pyrene; Con A; concanavaline A; DMBA; 7,12-dimethylbenz[a]anthracene; IS; index of stimulation; LPS; lipopolysaccharide; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; PKC; protein kinase C; 3-MC; 3-methyl