آشنایی با موضوع

دما یک عنصر مهم جوی است که بسیاری از فعالیت های روزانه ما را تنظیم می کند و تغییرات آن باعث تغییردر شرایط زندگی می شود. دمای هوا، پارامتر مهمی برای بررسی وضعیت هوا و مطالعات آب و هوایی محسوب می شود و بسیاری از فعالیت های کشاورزی، صنعتی و شهرسازی با این پارامتر تنظیم می شوند. در هواشناسی منظور از دمای هوای یک شهر یا یک منطقه، دمای هوایی است که توسط دماسنج در یک پناهگاه هواشناسی (جعبه اسکرین) اندازه گیری می شود. دمای هوا دارای تغییرات روزانه است. این دما توسط تابش فرودی خورشید و تابش خروجی زمین کنترل می شود. هنگامیکه تابش ورودی خورشید بیش از تابش خروجی زمین می شود، دما افزایش می یابد و در هنگامی که این وضعیت معکوس می شود دما کاهش می یابد.
در این صفحه تعداد 327 مقاله تخصصی درباره دمای هوا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای هوا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; ACRI; Australian Cotton Research Institute; Avg.; average; CSIRO; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation; CV; coefficient of variation; ETO; grass reference crop evapotranspiration; DAS; days after sowing; GxE; genotype-by-environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Irrigation; Mediterranean climate; Native species; Heat flux; Temperature; Canopy; Qd; Daily transferred heat; ET0; Potential evapotranspiration; q; Instantaneous heat flux; SE; Standard error; (Tair); air temperature; Tsubst (-7 cm); Temperature measur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Air temperature; Cold; Air pollution; Second-hand smoke; Particles; Nitrogen dioxide; Cardiovascular mortalility; Myocardial infarction; Stroke; Oxydative stress; Endothelium; Sympathetic nervous system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; AOC; Adaptation to Outdoor Climate; Clo; clothing insulation; Met; metabolic rate; OUT-SET*; Outdoor Standard Effective Temperature; PET; Physiological Equivalent Temperature; RH; relative humidity; TSV; thermal sensation vote; Ta; air temperature; Tg; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; AT; air temperature; GST; ground surface temperature; LST; leaf surface temperature; LAD; leaf area density; LAI; leaf area index; LWR; long-wave radiation; Tmrt; mean radiant temperature; PET; physiological equivalent temperature; RH; relative humidity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Mass movement; Landslide inventory; Google Earth; Topography; Seismicity; Climate; Air temperature; Sediment yield; AUC; area under the ROC curve; LSD1; landslide dataset based on digitized landslide inventories; LSD2; landslide dataset based on mapped la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Soil water deficit avoidance; Drought; P. vulgaris; P. lunatus; P. acutifolius; Limited transpiration; C; common bean; gH2O; stomatal conductance to water vapor; L; lima bean; P; cowpea; T; tepary bean; Tair; air temperature; VPD; vapor pressure deficit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Urban heat island; Air temperature; Urban building; Spatial configuration; Scale; AT; Air Temperature; BD; Building Density; BH; Building Height; MB; local Moran's I of Buildings; FAR; Floor Area Ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; CV; coefficient of variation; DBH; diameter at breast height; DIFN; diffuse non-interceptance; dRH; difference of relative humidity from the reference value; dT; difference of temperature from the reference value; LAI; leaf area index; Air temperature; Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; UTCI; universal thermal climate index; SPL; street parking lot; T; air temperature; RH; relative humidity; v; wind speed; g; longwave and shortwave radiation fluxes; UTC; universal time coordinated; LCZ; local climate zone; HRE; height of roughness elemen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; CV; climatic variable; ETo; reference crop evapotranspiration; T; air temperature; Tmin; minimum T; Tave; mean T; Tmax; maximum T; U; wind speed; U2; U at 2 m; RH; relative humidity; n; sunshine hour; P; precipitation; NX; northern Xinjiang; SX; southern
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; A/C; air conditioning; COP; coefficient of performance; EE; embodied energy; LCE; life cycle energy; OE; operational energy; PPD; percentage of people dissatisfied; PMV; predicted mean vote; RC; reinforced concrete; RH; relative humidity; Tair; air temper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Task/ambient air conditioning (TAC) system; Convective heat transfer coefficient; Sleeping environment; Skin surface temperature; Air velocity; Air temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; AASM; American Academy of Sleep Medicine; EEG; electroencephalogram; EOG; electrooculogram; EMG; electromyogram; HF; high frequency; HR; heart rate; HRV; heart rate variability; LF; low frequency; NREM; non-REM; POAH; preoptic area/anterior hypothalamus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Spontaneous pneumothorax; Atmospheric pressure; Air temperature; Wind speedNeumotórax espontáneo; Presión atmosférica; Temperatura ambiental; Velocidad del viento
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Neumotórax espontáneo; Presión atmosférica; Temperatura ambiental; Velocidad del vientoSpontaneous pneumothorax; Atmospheric pressure; Air temperature; Wind speed