مقررات آلوستریک

در این صفحه تعداد 159 مقاله تخصصی درباره مقررات آلوستریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مقررات آلوستریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; AC-42; 4-(4-Butyl-1-piperidinyl)-1-(2-methylphenyl)-1-butanone hydrochloride; ACh; acetylcholine; AM; allosteric modulator; BQCA; Benzyl quinolone carboxylic acid; ECL; extracellular loop; FRET; Förster resonance energy transfer; F-V curve; Function -
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; DC; decoding center; PTC; peptidyl transferase center; EF; elongation factor; tRNA; transfer RNA; mRNA; messenger RNA; rRNA; ribosomal RNA; A; aminoacyl; P; peptidyl; E; exit; RF; release factor; Allosteric regulation; Bacterial ribosome; Coarse-graining;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; Oryza sativa; Gramineae; Allosteric regulation; Enzyme activation; Fructose-1,6-biphosphate; Glucose-6-phosphate; Oxalate oxidase; Substrate inhibition (of enzymes);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; BTP; 1,3-bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane; DAH7P; 3-deoxy-d-arabino-heptulosonate 7-phosphate; DAH7PS; 3-deoxy-d-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthase; E4P; d-erythrose 4-phosphate; PDB; protein data bank; PEG; polyethylene glycol; SAXS; sm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; PK; pyruvate kinase; ITC; isothermal titration calorimetry; NADH; β-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt hydrate; LDH type II; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle; ADP; adenosine diphosphate; PEP; phosphoenolpyruvate; Phe; phenyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; Antimycotic-susceptible C. albicans; Fungal growth inhibition; Phosphorylated Momordica charantia protein; Circular dichroism spectroscopy; Allosteric regulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; hSR; human serine racemase; AMw; apparent molecular weight; TEA; triethanolamine; LDH; lactate dehydrogenase; Serine racemase; Allosteric regulation; Metal-protein inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; TmPurL; PurL from Thermotoga maritima; StPurL; PurL from Salmonella typhimurium; FGAR; formylglycinamide ribonucleotide; IGP; imidazole glycerol phosphate; GMP; guanosine monophosphate; Glutamine amidotransferases; Wing gate; Ammonia channel; Molecular dy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; Nicotinic acetylcholine receptors; Allosteric regulation; Mutagenesis site specific; Cysteine-mediating cross-linking; Interface; Oocyte; Cys-loop receptors; nAChR; nicotinic acetylcholine receptor; Mor; morantel; Oxa; oxantel; OR2; oocyte Ringer's; DTT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; Glucosamine-6-phosphate synthase; UDPGlcNAc binding site; Glutamine amidotransferase; STD-NMR; Allosteric regulation; Transferred NOE; Fru6P; d-fructose-6-phosphate; Glc6P; d-glucose-6-phosphate; GlcN6P; d-glucosamine-6-phosphate; hGfat; human l-glutamine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; B.; Bacillus; Bf.; Bifidobacterium; CD; circular dichroism; FBP; fluctose-1,6-bisphosphate; Ec.; Enterococcus; E.; Escherichia; LDH; lactate dehydrogenase; LAB; lactic acid bacteria; Lb.; Lactobacillus; Lc.; Lactococcus; rms; root mean square; VUV; vacuum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقررات آلوستریک; AAK; amino acid kinase; GNAT; GCN5-related acetyltransferase; mmNAGS/K; Maricaulis maris N-acetyl-l-glutamate synthase/kinase; mmNAGS/K-Arg; mmNAGS/K bound with l-arginine; mmNAGS/K-CoA; mmNAGS/K bound with CoA; NAG; N-acetyl-l-glutamate; NAGK; N-acetyl-l