باکتری اکسید کننده آمونیاک

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره باکتری اکسید کننده آمونیاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI باکتری اکسید کننده آمونیاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; AOB; ammonia oxidizing bacteria; BNR; biological nutrient removal; BOD; biological oxygen demand; CX; mass concentration of solute X (mg L−1).; COD; chemical oxygen demand; DIN; dissolved inorganic nitrogen; DIC; dissolved inorganic carbon; eX; equiva
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; ALR; airlift reactor; AOB; ammonia oxidizing bacteria; ASAGs; anammox-supported aerobic granules; CAGs; conventional aerobic granules; CANON; complete autotrophic nitrogen removal over nitrite; CFR; continuous flow reactor; CMAS; completely mixed activate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; AD; anaerobic digestate; AOA; ammonia oxidizing archaea; AOB; ammonia oxidizing bacteria; AOP; ammonia-oxidation potential; EC; electrical conductivity; ECD; electron capture detector; TCD; thermal conductivity detector; TDR; time-domain reflectometer; TK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; AAO; anaerobic/anoxic/oxic; ANOVA; analysis of variance; AOB; ammonia oxidizing bacteria; AS; activated sludge; COD; chemical oxygen demand; CST; capillary suction time; DO; dissolved oxygen; DOM; dissolved organic matte; EEM; excitation-emission matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; Anammox; Ammonia oxidizing bacteria; Nitritation; Deammonification; Denitrification; Packed-bed reactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; AOA; anaerobic-oxic-anoxic; AOB; ammonia oxidizing bacteria; AOR; ammonia oxidizing rate; COD; chemical oxygen demand; CODconsum; anaerobic organic carbon consumption; CODex; COD taken by exogenous denitrification; CODintra; COD taken as the intracellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; Biotechnology; Deterministic search; Global optimality; Kinetic modeling; Nitrification; Parameter estimation; AOB; ammonia oxidizing bacteria; DO; dissoved oxygen; NOB; nitrite oxidizing bacteria; ODE; ordinary differential equations; OUR; oxygen uptake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; Fluidized bed reactor; Intermittent aeration cycle; Membrane bioreactor; Microbial community; Nutrient removal; AOB; ammonia oxidizing bacteria; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; EPS; extracellular polymerase substance; FBR; fluidized bed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; AD; anaerobic digestion; AOB; ammonia oxidizing bacteria; ATR; autothermal reforming; CBG; compressed biogas; CFC; chlorofluorocarbons; CNG; compressed natural gas; CHP; combined heat and power; COE; crude oil equivalents; ctl; coal-to-liquid; DEA; dietha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; SNDPR; simultaneous nitrification, denitrification and phosphorus removal; SBR; sequencing batch reactor; EPS; extracellular polymeric substances; PS; polysaccharides; PN; protein; 3D-EEM; three-dimensional exaction and emission matrix; AGS; aerobic granu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; A2/O; anaerobic/anoxic/oxic WWTP configuration; AOB; ammonia oxidizing bacteria; AOR; ammonium oxidation rate; ASM; activated sludge models; ASMN; activated sludge model for nitrogen; BNR; biological nutrient removal; C; Carbon; COD; chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری اکسید کننده آمونیاک; Nitrous oxide production; Ammonia oxidizing bacteria; Nitrosomonas europaea metabolism; Metabolic network modelling; Flux balance analysis; Nitrifier denitrification